فال حافظ | فال حافط دقیق و روزانه

فال حافظ شما برای 23 اردیبهشت ماه | برای خواندن فال نیت کنید

فال حافظ خود را در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

فال حافظ شما برای 23 اردیبهشت ماه | برای خواندن فال نیت کنید
کدخبر : 11812
پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

فال حافظ یکی از روش‌های غیررسمی پیشگویی است که در بسیاری از کشورها، به خصوص کشورهای شرقی مانند ایران، استفاده می‌شود. این روش با تلفظ صحیح و یادگیری دقیق آیات قرآن و شعرهای حافظ، انجام می‌شود.برای انجام فال حافظ، ابتدا باید یک سؤال مشخص شود و سپس شخصی که می‌خواهد فال بگیرد، با دسته‌بندی حروف الفبا و ترتیب آن‌ها در شعرهای حافظ، یک شعر را به صورت تصادفی انتخاب می‌کند. سپس با توجه به معانی کلمات شعر و نیز تفسیرهایی که در کنار آن‌ها آمده، فالگیر سعی می‌کند به سؤال پرسیده شده پاسخی دهد.با این حال، باید توجه داشت که فال حافظ تنها یک روش غیررسمی پیشگویی است و نباید به عنوان یک روش قطعی برای پیش‌بینی آینده استفاده شود. از طرفی، بسیاری از افراد به دلیل باورهای خاص شخصی، به فال حافظ اعتقاد دارند و از آن برای رسیدن به پاسخ‌هایی درباره زندگی‌شان استفاده می‌کنند.به طور کلی، فال حافظ یکی از تجربیات جذاب و سرگرم‌کننده است که در بسیاری از فرهنگ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند به عنوان یک روش سرگرمی و تفریحی در محیط‌هایی مانند جشن‌ها و مراسم خانوادگی به کار گرفته شود.

فال حافظ آنلاین متولدین فروردین

غزل شماره: ۶۳

    روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست

    در غنچه‌ای هنوز و صدت عندلیب هست

    گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست

    چون من در آن دیار هزاران غریب هست

    در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست

    هر جا که هست پرتو روی حبیب هست

    آن جا که کار صومعه را جلوه می‌دهند

    ناقوس دیر راهب و نام صلیب هست

    عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد

    ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست

    فریاد حافظ این همه آخر به هرزه نیست

    هم قصه‌ای غریب و حدیثی عجیب هست

تعبیر فال حافظ :

در راهی که قدم نهاده ای هزاران رقیب داری که باید از میدان به در کنی. احساس غریبی می کنی اما به همین زودی چشمت به جمال یار روشن می شود و همگان برای اینوصل جشن خواهند گرفت. هیچ دردی نیست که درمان نداشته باشد. طبیب درد تو هم رسیدن به یار است.

فال حافظ آنلاین متولدین اردیبهشت

غزل شماره: ۱۴۹

    دلم جز مهر مه رویان طریقی بر نمی‌گیرد

    ز هر در می‌دهم پندش ولیکن در نمی‌گیرد

    خدا را ای نصیحتگو حدیث ساغر و می گو

    که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمی‌گیرد

    بیا ای ساقی گلرخ بیاور باده رنگین

    که فکری در درون ما از این بهتر نمی‌گیرد

    صراحی می‌کشم پنهان و مردم دفتر انگارند

    عجب گر آتش این زرق در دفتر نمی‌گیرد

    من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی

    که پیر می فروشانش به جامی بر نمی‌گیرد

    از آن رو هست یاران را صفاها با می لعلش

    که غیر از راستی نقشی در آن جوهر نمی‌گیرد

    سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم از او بردوز

    برو کاین وعظ بی‌معنی مرا در سر نمی‌گیرد

    نصیحتگوی رندان را که با حکم قضا جنگ است

    دلش بس تنگ می‌بینم مگر ساغر نمی‌گیرد

    میان گریه می‌خندم که چون شمع اندر این مجلس

    زبان آتشینم هست لیکن در نمی‌گیرد

    چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مستت را

    که کس مرغان وحشی را از این خوشتر نمی‌گیرد

    سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است

    چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمی‌گیرد

    من آن آیینه را روزی به دست آرم سکندروار

    اگر می‌گیرد این آتش زمانی ور نمی‌گیرد

    خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت

    دری دیگر نمی‌داند رهی دیگر نمی‌گیرد

    بدین شعر تر شیرین ز شاهنشه عجب دارم

    که سر تا پای حافظ را چرا در زر نمی‌گیرد

تعبیر فال حافظ :

چرا کاری را که فقط خودت دوست داری انجام می دهی و به نظر دیگران احترام نمی گذاری. با این کار عاقبت خوشی نخواهی داشت. راه راست را پیش بگیر. ریا و تزویر نکن. با حکم خداوند نجنگ تا راه های موفقیت در مقابل دیدگانت روشن شود.

فال حافظ آنلاین متولدین خرداد

غزل شماره: ۳۸۱

    گر چه ما بندگان پادشهیم

    پادشاهان ملک صبحگهیم

    گنج در آستین و کیسه تهی

    جام گیتی نما و خاک رهیم

    هوشیار حضور و مست غرور

    بحر توحید و غرقه گنهیم

    شاهد بخت چون کرشمه کند

    ماش آیینه رخ چو مهیم

    شاه بیدار بخت را هر شب

    ما نگهبان افسر و کلهیم

    گو غنیمت شمار صحبت ما

    که تو در خواب و ما به دیده گهیم

    شاه منصور واقف است که ما

    روی همت به هر کجا که نهیم

    دشمنان را ز خون کفن سازیم

    دوستان را قبای فتح دهیم

    رنگ تزویر پیش ما نبود

    شیر سرخیم و افعی سیهیم

    وام حافظ بگو که بازدهند

    کرده‌ای اعتراف و ما گوهیم

تعبیر فال حافظ :

گنج بزرگی در منارتان هست که تسبت با آن بی اهمیتید. آنقدر مغرور شده اید که به اطاف و زیر پای خودتان نگاه نمی کنید. همنشینی با دوستانتان را غنیمت بدانید و از خواب غفلت بیدار شوید. دشمنی را کر بگذارید تا بتوانید پیروز شوید و به نیات خودتان برسید باید مانند شیری باشید تا بتوانید دشمنان را که همچون ماری شما را نیش می زنند از بین ببرید.

فال حافظ فردا متولدین تیر

غزل شماره: ۲۹۶

    طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف

    گر بکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف

    طرف کرم ز کس نبست این دل پرامید من

    گر چه سخن همی‌برد قصه من به هر طرف

    از خم ابروی توام هیچ گشایشی نشد

    وه که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف

    ابروی دوست کی شود دست کش خیال من

    کس نزده‌ست از این کمان تیر مراد بر هدف

    چند به ناز پرورم مهر بتان سنگ دل

    یاد پدر نمی‌کنند این پسران ناخلف

    من به خیال زاهدی گوشه نشین و طرفه آنک

    مغبچه‌ای ز هر طرف می‌زندم به چنگ و دف

    بی خبرند زاهدان نقش بخوان و لا تقل

    مست ریاست محتسب باده بده و لا تخف

    صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه می‌خورد

    پاردمش دراز باد آن حیوان خوش علف

    حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق

    بدرقه رهت شود همت شحنه نجف

تعبیر فال حافظ :

فکر می کنی تا حالا عمرت را به هدر داده ای به همه چیز و همه کس شک داری. دلت را پاک کن و برای رضای حق به مردم خوبی کن. کمی حوصله و صبر داشته باش و به همه ی کسانی که خوبی کرده ای جواب خوبی تو را می دهند و اگر هم جفا کنند چیزی از تو کم نمی شود.

فال حافظ فردا متولدین مرداد

غزل شماره: ۲۶۲

    حال خونین دلان که گوید باز

    و از فلک خون خم که جوید باز

    شرمش از چشم می پرستان باد

    نرگس مست اگر بروید باز

    جز فلاطون خم نشین شراب

    سر حکمت به ما که گوید باز

    هر که چون لاله کاسه گردان شد

    زین جفا رخ به خون بشوید باز

    نگشاید دلم چو غنچه اگر

    ساغری از لبش نبوید باز

    بس که در پرده چنگ گفت سخن

    ببرش موی تا نموید باز

    گرد بیت الحرام خم حافظ

    گر نمیرد به سر بپوید باز

تعبیر فال حافظ :

شما جواب بدی را با خوبی بدهید تا دیگران ار رفتار خودشان شرمنده شوند. ناراحت و غمگین نباشید و به خداوند توکل کنید. خودتان یاعلی بگویید و مطمئن باشید موفق می شوید. انشاالله به زیارت کعبه ی مکرمه مشرف می شوید.

فال حافظ فردا متولدین شهریور

غزل شماره: ۹۶

    درد ما را نیست درمان الغیاث

    هجر ما را نیست پایان الغیاث

    دین و دل بردند و قصد جان کنند

    الغیاث از جور خوبان الغیاث

    در بهای بوسه‌ای جانی طلب

    می‌کنند این دلستانان الغیاث

    خون ما خوردند این کافردلان

    ای مسلمانان چه درمان الغیاث

    همچو حافظ روز و شب بی خویشتن

    گشته‌ام سوزان و گریان الغیاث

تعبیر فال حافظ :

درد دل تو و فریادها و آه های جگر سوزت درمان ندارد. هر چند که تقوی پیشه کرده ای و دل و دین را یکجا پای وصل گذاشته ای. هر چه می کشی از آشنایان است حاضری حتی برای رسیدن به وصال یار جانت را هم فدا کنی. با گریه و زاری نیز مشکلت حل نمی شود.

فال حافظ صوتی متولدین مهر

غزل شماره: ۳۷۷

    ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم

    غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم

    دل بیمار شد از دست رفیقان مددی

    تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم

    آن که بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت

    بازش آرید خدا را که صفایی بکنیم

    خشک شد بیخ طرب راه خرابات کجاست

    تا در آن آب و هوا نشو و نمایی بکنیم

    مدد از خاطر رندان طلب ای دل ور نه

    کار صعب است مبادا که خطایی بکنیم

    سایه طایر کم حوصله کاری نکند

    طلب از سایه میمون همایی بکنیم

    دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست

    تا به قول و غزلش ساز نوایی بکنیم

تفسیر فال حافظ :

شما را به خاطر کاری که نکرده اید متهم کرده اند. دست به دعا بردارید، فقط اوست که می تواند به شما کمک کند و مرهم دل بیمارتان باشد. در موقعیتی قرار م گیرید که باید خودتان را و هنرهایتان را نشان دهید نکند که خطا رفته باشید و دوباره همه چیز را خراب کنید. حوصله به خرج دهید. همای سعادت روی شانه های شما نشسته است به شرطی که به خدا بیشتر نزدیک شوید.

فال حافظ صوتی متولدین آبان

غزل شماره: ۱۶۲

    خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد

    که در دستت بجز ساغر نباشد

    زمان خوشدلی دریاب و در یاب

    که دایم در صدف گوهر نباشد

    غنیمت دان و می خور در گلستان

    که گل تا هفته دیگر نباشد

    ایا پرلعل کرده جام زرین

    ببخشا بر کسی کش زر نباشد

    بیا ای شیخ و از خمخانه ما

    شرابی خور که در کوثر نباشد

    بشوی اوراق اگر همدرس مایی

    که علم عشق در دفتر نباشد

    ز من بنیوش و دل در شاهدی بند

    که حسنش بسته زیور نباشد

    شرابی بی خمارم بخش یا رب

    که با وی هیچ درد سر نباشد

    من از جان بنده سلطان اویسم

    اگر چه یادش از چاکر نباشد

    به تاج عالم آرایش که خورشید

    چنین زیبنده افسر نباشد

    کسی گیرد خطا بر نظم حافظ

    که هیچش لطف در گوهر نباشد

تفسیر فال حافظ :

قدر جوانیت را بدان و به خاطر مسائل کوچک غمگین نباش. وجودت مثل گلستانی است که چند روزی سبز و با طراوت است و بعد خزان زندگی آن را از بین می برد. اگر می خواهی عمری دراز داشته باشی به مستمندان کمک کن. ناجی تو کسی غیر از خدا نیست و اوست که زینت دهنده ی دلهاست.

فال حافظ صوتی متولدین آذر

غزل شماره: ۱۴۰

    دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد

    یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد

    یا بخت من طریق مروت فروگذاشت

    یا او به شاهراه طریقت گذر نکرد

    گفتم مگر به گریه دلش مهربان کنم

    چون سخت بود در دل سنگش اثر نکرد

    شوخی مکن که مرغ دل بی‌قرار من

    سودای دام عاشقی از سر به درنکرد

    هر کس که دید روی تو بوسید چشم من

    کاری که کرد دیده من بی نظر نکرد

    من ایستاده تا کنمش جان فدا چو شمع

    او خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد

تفسیر فال حافظ :

به جمالت مغرور شده ای. محبت و دوست داشتن را فراموش کرده و به دنبال مال دنیا هستی. این را بدان که ظاهر زیبا و مال دنیا ماندنی نیست. این محبت و عشق است که هیچ وقت پایانی ندارد. به یار ود نظر کن و از راهی که رفته ای برگرد.

فال حافظ با تفسیر دقیق متولدین دی

غزل شماره: ۲۷۵

    صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش

    وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش

    طامات و شطح در ره آهنگ چنگ نه

    تسبیح و طیلسان به می و میگسار بخش

    زهد گران که شاهد و ساقی نمی‌خرند

    در حلقه چمن به نسیم بهار بخش

    راهم شراب لعل زد ای میر عاشقان

    خون مرا به چاه زنخدان یار بخش

    یا رب به وقت گل گنه بنده عفو کن

    وین ماجرا به سرو لب جویبار بخش

    ای آن که ره به مشرب مقصود برده‌ای

    زین بحر قطره‌ای به من خاکسار بخش

    شکرانه را که چشم تو روی بتان ندید

    ما را به عفو و لطف خداوندگار بخش

    ساقی چو شاه نوش کند باده صبوح

    گو جام زر به حافظ شب زنده دار بخش

تفسیر فال حافظ :

گناهی که مرتکب شده اید به هیچ جایی درز نمی کند این راز را در دلتان حفظ کنید. اراده کرده اید که به مقصود برسید برای این کار اول توبه کنید و شکر خدا را به جای آورید که بار کج هیچ وقت به منزل نمی رسد.

فال حافظ با تعبیر دقیق متولدین بهمن

غزل شماره: ۳۹۷

    ز در درآ و شبستان ما منور کن

    هوای مجلس روحانیان معطر کن

    اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز

    پیاله‌ای بدهش گو دماغ را تر کن

    به چشم و ابروی جانان سپرده‌ام دل و جان

    بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن

    ستاره شب هجران نمی‌فشاند نور

    به بام قصر برآ و چراغ مه برکن

    بگو به خازن جنت که خاک این مجلس

    به تحفه بر سوی فردوس و عود مجمر کن

    از این مزوجه و خرقه نیک در تنگم

    به یک کرشمه صوفی وشم قلندر کن

    چو شاهدان چمن زیردست حسن تواند

    کرشمه بر سمن و جلوه بر صنوبر کن

    فضول نفس حکایت بسی کند ساقی

    تو کار خود مده از دست و می به ساغر کن

    حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال

    بیا و خرگه خورشید را منور کن

    طمع به قند وصال تو حد ما نبود

    حوالتم به لب لعل همچو شکر کن

    لب پیاله ببوس آنگهی به مستان ده

    بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن

    پس از ملازمت عیش و عشق مه رویان

    ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن

تفسیر فال حافظ :

صبر و مقاومت را از دیگران یاد بگیر مقاومت و صبر تو باعث پیروزیت می شود تلاش هایت بی اجر نمی مانند تو پاداش خود را خواهی گرفت فقط عجله کن الان وقت مقاومت است. خجالت را کنار بگذار و بر حسب قراری که گذاشته ای عمل کن حاجت خود را از خدا بخواه که اوست دعایت را مستجاب می کند.

فال حافظ پیشگویی متولدین اسفند

غزل شماره: ۴۶۱

    کتبت قصه شوقی و مدمعی باکی

    بیا که بی تو به جان آمدم ز غمناکی

    بسا که گفته‌ام از شوق با دو دیده خود

    ایا منازل سلمی فاین سلماک

    عجیب واقعه‌ای و غریب حادثه‌ای

    انا اصطبرت قتیلا و قاتلی شاکی

    که را رسد که کند عیب دامن پاکت

    که همچو قطره که بر برگ گل چکد پاکی

    ز خاک پای تو داد آب روی لاله و گل

    چو کلک صنع رقم زد به آبی و خاکی

    صبا عبیرفشان گشت ساقیا برخیز

    و هات شمسه کرم مطیب زاکی

    دع التکاسل تغنم فقد جری مثل

    که زاد راهروان چستی است و چالاکی

    اثر نماند ز من بی شمایلت آری

    اری مآثر محیای من محیاک

    ز وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زند

    که همچو صنع خدایی ورای ادراکی

تفسیر فال حافظ :

تهمتی به شما زده اند که به زودی دست بدخواهان رو م یشود. حادثه ای بسیار عجیب اتفاق می افتد که همه چیز را عوض می کند و به آنچه که هدفتان هست می رسید به شرط آنکه زرنگ باشید.کسی به دیدارتان می آید و غم رهایتان می کند.

آیا این خبر مفید بود؟
اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان
    ارسال نظر:

    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان