فال حافظ | فال حافظ روز

فال حافظ شما برای 16 اردیبهشت ماه | برای خواندن فال نیت کنید

فال حافظ خود را در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

فال حافظ شما برای 16 اردیبهشت ماه | برای خواندن فال نیت کنید
کدخبر : 11674
پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

فال حافظ آنلاین متولدین فروردین

غزل شماره: ۴۸۰

    ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی

    سود و سرمایه بسوزی و محابا نکنی

    دردمندان بلا زهر هلاهل دارند

    قصد این قوم خطا باشد هان تا نکنی

    رنج ما را که توان برد به یک گوشه چشم

    شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی

    دیده ما چو به امید تو دریاست چرا

    به تفرج گذری بر لب دریا نکنی

    نقل هر جور که از خلق کریمت کردند

    قول صاحب غرضان است تو آن‌ها نکنی

    بر تو گر جلوه کند شاهد ما ای زاهد

    از خدا جز می و معشوق تمنا نکنی

    حافظا سجده به ابروی چو محرابش بر

    که دعایی ز سر صدق جز آن جا نکنی

تعبیر فال حافظ :

بی گدار به آب می زنید و بدون فکر کاری انجام می دهید که باعث از بین رفتن دار و ندارتان می شود کسانی به شما با چشم امید رجوع می کنند انصاف نیست که آنها را از خودتان برانید. جلوه هایی از حاجات بر شما نمایان شده است از خدا بخواهید تا کامل شود. از سر صدق و وفا دعا کنید.

فال حافظ آنلاین متولدین اردیبهشت

غزل شماره: ۱۲۴

    آن که از سنبل او غالیه تابی دارد

    باز با دلشدگان ناز و عتابی دارد

    از سر کشته خود می‌گذری همچون باد

    چه توان کرد که عمر است و شتابی دارد

    ماه خورشید نمایش ز پس پرده زلف

    آفتابیست که در پیش سحابی دارد

    چشم من کرد به هر گوشه روان سیل سرشک

    تا سهی سرو تو را تازه‌تر آبی دارد

    غمزه شوخ تو خونم به خطا می‌ریزد

    فرصتش باد که خوش فکر صوابی دارد

    آب حیوان اگر این است که دارد لب دوست

    روشن است این که خضر بهره سرابی دارد

    چشم مخمور تو دارد ز دلم قصد جگر

    ترک مست است مگر میل کبابی دارد

    جان بیمار مرا نیست ز تو روی سؤال

    ای خوش آن خسته که از دوست جوابی دارد

    کی کند سوی دل خسته حافظ نظری

    چشم مستش که به هر گوشه خرابی دارد

تعبیر فال حافظ :

گذشت داشته باشید. عفو با بزرگان است. لذتی که در عفو هست در انتقام نیست. عمر مثل باد می گذرد. فرصت را از دستندهید. دل خسته ای را به دست آورید که ثوابی بالاتر از این وجود ندارد.

فال حافظ آنلاین متولدین خرداد

غزل شماره: ۴۴۲

    به جان او که گرم دسترس به جان بودی

    کمینه پیشکش بندگانش آن بودی

    بگفتمی که بها چیست خاک پایش را

    اگر حیات گران مایه جاودان بودی

    به بندگی قدش سرو معترف گشتی

    گرش چو سوسن آزاده ده زبان بودی

    به خواب نیز نمی‌بینمش چه جای وصال

    چو این نبود و ندیدیم باری آن بودی

    اگر دلم نشدی پایبند طره او

    کی اش قرار در این تیره خاکدان بودی

    به رخ چو مهر فلک بی‌نظیر آفاق است

    به دل دریغ که یک ذره مهربان بودی

    درآمدی ز درم کاشکی چو لمعه نور

    که بر دو دیده ما حکم او روان بودی

    ز پرده ناله حافظ برون کی افتادی

    اگر نه همدم مرغان صبح خوان بودی

تعبیر فال حافظ :

جانتان را برای رسیدن به مقصود در طبق اخلاص گذاشته اید و ارزش زیادی برای رسیدن به هدف قائلید. معتقدید در عین سکوت باید حرف زد. کمی خسته شده اید و می خواهید همه چیزرا رها کنید ولی ندائی در دلتان می گوید که باید صبر و تحمل کنید و با خواندن نماز صبح مرادتان را از خدا بطلبید.

فال حافظ فردا متولدین تیر

غزل شماره: ۱۱۹

    دلی که غیب نمای است و جام جم دارد

    ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد

    به خط و خال گدایان مده خزینه دل

    به دست شاهوشی ده که محترم دارد

    نه هر درخت تحمل کند جفای خزان

    غلام همت سروم که این قدم دارد

    رسید موسم آن کز طرب چو نرگس مست

    نهد به پای قدح هر که شش درم دارد

    زر از بهای می اکنون چو گل دریغ مدار

    که عقل کل به صدت عیب متهم دارد

    ز سر غیب کس آگاه نیست قصه مخوان

    کدام محرم دل ره در این حرم دارد

    دلم که لاف تجرد زدی کنون صد شغل

    به بوی زلف تو با باد صبحدم دارد

    مراد دل ز که پرسم که نیست دلداری

    که جلوه نظر و شیوه کرم دارد

    ز جیب خرقه حافظ چه طرف بتوان بست

    که ما صمد طلبیدیم و او صنم دارد

تعبیر فال حافظ :

تو که خودت به همه چیز واقف هستی پس چرا غصه می خوری. کاری نکن که احترام خودت را از دست بدهی. سرمایه ی اندک تو تبدیل به بزرگترین سرمایه ها خواهد شد. و این بخاطر تدبیر و عقل خودت می باشد. تو از خدا طلب کن او هم به تو کرم می کند.

فال حافظ فردا متولدین مرداد

غزل شماره: ۳۸۸

    بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن

    به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن

    رسید باد صبا غنچه در هواداری

    ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن

    طریق صدق بیاموز از آب صافی دل

    به راستی طلب آزادگی ز سرو چمن

    ز دستبرد صبا گرد گل کلاله نگر

    شکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن

    عروس غنچه رسید از حرم به طالع سعد

    به عینه دل و دین می‌برد به وجه حسن

    صفیر بلبل شوریده و نفیر هزار

    برای وصل گل آمد برون ز بیت حزن

    حدیث صحبت خوبان و جام باده بگو

    به قول حافظ و فتوی پیر صاحب فن

تعبیر فال حافظ :

همت داشته باش. دست از غم بردار و بهشادی بپرداز الان وقت پایکوبی است نه گوشه نشینی. طریق راستی و درستی را پیشه کن. آزاده باش و حرف دلت را بزن آنطور که می خواهی باش. طالع شما بسیار مبارک است خبر خوشی به شما می دهند که تمام حزن ها و غم ها یادتان می رود.

فال حافظ فردا متولدین شهریور

غزل شماره: ۲۶۱

    درآ که در دل خسته توان درآید باز

    بیا که در تن مرده روان درآید باز

    بیا که فرقت تو چشم من چنان در بست

    که فتح باب وصالت مگر گشاید باز

    غمی که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت

    ز خیل شادی روم رخت زداید باز

    به پیش آینه دل هر آن چه می‌دارم

    بجز خیال جمالت نمی‌نماید باز

    بدان مثل که شب آبستن است روز از تو

    ستاره می‌شمرم تا که شب چه زاید باز

    بیا که بلبل مطبوع خاطر حافظ

    به بوی گلبن وصل تو می‌سراید باز

تعبیر فال حافظ :

دل تنگ هستی و روح و روان خسته ای داری مه همگی درمان می شود درهای وصال باز می شوند و شادی به رویت لبخند می زند خیالات را کنار بگذار و منتظر اتفاقات باش که همگی از خوبی و شادی می باشند.

فال حافظ صوتی متولدین مهر

غزل شماره: ۳۵۲

    روزگاری شد که در میخانه خدمت می‌کنم

    در لباس فقر کار اهل دولت می‌کنم

    تا کی اندر دام وصل آرم تذروی خوش خرام

    در کمینم و انتظار وقت فرصت می‌کنم

    واعظ ما بوی حق نشنید بشنو کاین سخن

    در حضورش نیز می‌گویم نه غیبت می‌کنم

    با صبا افتان و خیزان می‌روم تا کوی دوست

    و از رفیقان ره استمداد همت می‌کنم

    خاک کویت زحمت ما برنتابد بیش از این

    لطف‌ها کردی بتا تخفیف زحمت می‌کنم

    زلف دلبر دام راه و غمزه‌اش تیر بلاست

    یاد دار ای دل که چندینت نصیحت می‌کنم

    دیده بدبین بپوشان ای کریم عیب پوش

    زین دلیری‌ها که من در کنج خلوت می‌کنم

    حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی

    بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت می‌کنم

تفسیر فال حافظ :

در کمین فرصت مناسبی هستید تا کار را یکسره کنید. حرف حق را بپذیرید و برای رسیدن به هدف از ریا دوری کنید. دوستانتان نیز شما را برای رسیدن به هدف یاری می کنند. از نصیحت بزرگان استفاده کنید. عیب دیگران را بپوشانید تا مردم نیز از عیب هایتان صرف نظر کنند.

فال حافظ صوتی متولدین آبان

غزل شماره: ۴۳۲

    مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی

    پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی

    وصف رخ چو ماهش در پرده راست ناید

    مطرب بزن نوایی ساقی بده شرابی

    شد حلقه قامت من تا بعد از این رقیبت

    زین در دگر نراند ما را به هیچ بابی

    در انتظار رویت ما و امیدواری

    در عشوه وصالت ما و خیال و خوابی

    مخمور آن دو چشمم آیا کجاست جامی

    بیمار آن دو لعلم آخر کم از جوابی

    حافظ چه می‌نهی دل تو در خیال خوبان

    کی تشنه سیر گردد از لمعه سرابی

تفسیر فال حافظ :

تنها به مادیات نیاز ندارید بلکه به معنویات و محبت هم نیازمندید. کسی در نظرتان هست که به شما اعتنایی نمی کند. تصور می کنید رقیبتان جلوتر از شماست و همه ی درها را به رویتان بسته می بینید. انتظار می کشید و در عین حال امیدوارید اما به این هم فکر کنید که اگر بهحاجتتان نرسیدید شکست نخورده اید.

فال حافظ صوتی متولدین آذر

غزل شماره: ۱۲۳

    مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد

    نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد

    عالم از ناله عشاق مبادا خالی

    که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد

    پیر دردی کش ما گر چه ندارد زر و زور

    خوش عطابخش و خطاپوش خدایی دارد

    محترم دار دلم کاین مگس قندپرست

    تا هواخواه تو شد فر همایی دارد

    از عدالت نبود دور گرش پرسد حال

    پادشاهی که به همسایه گدایی دارد

    اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند

    درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد

    ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق

    هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد

    نغز گفت آن بت ترسابچه باده پرست

    شادی روی کسی خور که صفایی دارد

    خسروا حافظ درگاه نشین فاتحه خواند

    و از زبان تو تمنای دعایی دارد

تفسیر فال حافظ :

در زندگی، عشق و محبت را فراموش نکن مخصوصاً در زندگی خصوصی خود. ازدواج موفقیت آمیزی در پیش داری. با کسی که دوست داری زندگی سرشار از عشق و محبت خواهی داشت.

فال حافظ با تفسیر دقیق متولدین دی

غزل شماره: ۳۷۵

    صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم

    وین نقش زرق را خط بطلان به سر کشیم

    نذر و فتوح صومعه در وجه می‌نهیم

    دلق ریا به آب خرابات برکشیم

    فردا اگر نه روضه رضوان به ما دهند

    غلمان ز روضه حور ز جنت به درکشیم

    بیرون جهیم سرخوش و از بزم صوفیان

    غارت کنیم باده و شاهد به بر کشیم

    عشرت کنیم ور نه به حسرت کشندمان

    روزی که رخت جان به جهانی دگر کشیم

    سر خدا که در تتق غیب منزویست

    مستانه‌اش نقاب ز رخسار برکشیم

    کو جلوه‌ای ز ابروی او تا چو ماه نو

    گوی سپهر در خم چوگان زر کشیم

    حافظ نه حد ماست چنین لاف‌ها زدن

    پای از گلیم خویش چرا بیشتر کشیم

تفسیر فال حافظ :

بیشتر با خدا باشید. از کارهای ناشایست پرهیز کنید همه ی کارها با پول حل نمی شود. روزی می رسد که می بینید برای آخرت توشه ای غیر از گناه ندارید. عجله کنید و دست از گناه بردارید. خوشگذرانی گناه نیست به شرط اینکه معصیت در ان نباشد. این گوی و این میدان بسم الله بگوئید و طمع هم نکنید و پایتان را از گلیمتان درازتر نکنید.

فال حافظ با تعبیر دقیق متولدین بهمن

غزل شماره: ۴۵۹

    زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشی

    خط بر صحیفه گل و گلزار می‌کشی

    اشک حرم نشین نهانخانه مرا

    زان سوی هفت پرده به بازار می‌کشی

    کاهل روی چو باد صبا را به بوی زلف

    هر دم به قید سلسله در کار می‌کشی

    هر دم به یاد آن لب میگون و چشم مست

    از خلوتم به خانه خمار می‌کشی

    گفتی سر تو بسته فتراک ما شود

    سهل است اگر تو زحمت این بار می‌کشی

    با چشم و ابروی تو چه تدبیر دل کنم

    وه زین کمان که بر من بیمار می‌کشی

    بازآ که چشم بد ز رخت دفع می‌کند

    ای تازه گل که دامن از این خار می‌کشی

    حافظ دگر چه می‌طلبی از نعیم دهر

    می می‌خوری و طره دلدار می‌کشی

تفسیر فال حافظ :

مطمئن باش هر خوبی که می کنی بدون اجر نمی ماند. هر غصه و دعایی که در دلت می کنی و هر اشکی که می ریزی تا عرش و هفت آمان می رسد. تدبیری برای چاره ی کار خود نداری، فقط از خدا خواسته ای که دل بیمارت را التیام بخشد. به آنچه که می خواهی می رسی و به هر چیزی که دست بزنی تبدیل به طلا می شود.

فال حافظ پیشگویی متولدین اسفند

غزل شماره: ۳۲۶

    در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم

    کز سر زلف و رخش نعل در آتش دارم

    عاشق و رندم و میخواره به آواز بلند

    وین همه منصب از آن حور پریوش دارم

    گر تو زین دست مرا بی سر و سامان داری

    من به آه سحرت زلف مشوش دارم

    گر چنین چهره گشاید خط زنگاری دوست

    من رخ زرد به خونابه منقش دارم

    گر به کاشانه رندان قدمی خواهی زد

    نقل شعر شکرین و می بی‌غش دارم

    ناوک غمزه بیار و رسن زلف که من

    جنگ‌ها با دل مجروح بلاکش دارم

    حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است

    بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم

تفسیر فال حافظ :

در دلت غمی داری که با آن زندگی می کنی ولی بدان در این دنیا همه چیز فانی است و نمی ارزد که بخواهی زندگیت را تباه کنی. غم دلت را به کسی نگفته ای و در عین غمگینی می خندی. زندگی را هر طوری که بگیری می گذرد. پس امید داشته باش و از نعمات خدا لذت ببر.

آیا این خبر مفید بود؟
اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
  اخبار از پلیکان
  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت گشتنی نیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
  ارسال نظر:

  اخبار روز سایر رسانه ها
   اخبار از پلیکان
   تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت گشتنی نیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد