فال حافظ | فال حافط دقیق و روزانه

فال حافظ شما برای 15 اردیبهشت ماه | برای خواندن فال نیت کنید

فال حافظ خود را در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

فال حافظ شما برای 15 اردیبهشت ماه | برای خواندن فال نیت کنید
کدخبر : 11661
پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

فال حافظ آنلاین متولدین فروردین

غزل شماره: ۳۰۱

    ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک

    حق نگه دار که من می‌روم الله معک

    تویی آن گوهر پاکیزه که در عالم قدس

    ذکر خیر تو بود حاصل تسبیح ملک

    در خلوص منت ار هست شکی تجربه کن

    کس عیار زر خالص نشناسد چو محک

    گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم

    وعده از حد بشد و ما نه دو دیدیم و نه یک

    بگشا پسته خندان و شکرریزی کن

    خلق را از دهن خویش مینداز به شک

    چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد

    من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک

    چون بر حافظ خویشش نگذاری باری

    ای رقیب از بر او یک دو قدم دورترک

تعبیر فال حافظ :

دینی که بر گردنت می باشد ادا کن و حق مردم را بجا بیاور تا هم در این دنیا و هم دنیای باقی انس و ملک ذکر و خیرت را بگویند. به هر چیزی که شک داری محک بزن تا شکت برطرف شود. خوشحال باش و حرف آخر را بزن که مرادت میسر شده است.

فال حافظ آنلاین متولدین اردیبهشت

غزل شماره: ۷۳

    روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

    منت خاک درت بر بصری نیست که نیست

    ناظر روی تو صاحب نظرانند آری

    سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست

    اشک غماز من ار سرخ برآمد چه عجب

    خجل از کرده خود پرده دری نیست که نیست

    تا به دامن ننشیند ز نسیمش گردی

    سیل خیز از نظرم رهگذری نیست که نیست

    تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزنند

    با صبا گفت و شنیدم سحری نیست که نیست

    من از این طالع شوریده برنجم ور نی

    بهره مند از سر کویت دگری نیست که نیست

    از حیای لب شیرین تو ای چشمه نوش

    غرق آب و عرق اکنون شکری نیست که نیست

    مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز

    ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست

    شیر در بادیه عشق تو روباه شود

    آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست

    آب چشمم که بر او منت خاک در توست

    زیر صد منت او خاک دری نیست که نیست

    از وجودم قدری نام و نشان هست که هست

    ور نه از ضعف در آن جا اثری نیست که نیست

    غیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است

    در سراپای وجودت هنری نیست که نیست

تعبیر فال حافظ :

سر تو بر هیچ کس پوشیده نیست. موانع زاد وسختی پیش پایت هست که برای رسیدن به معشوق به راحتی از تمام آنها می گذری. از خستگی شکایت نکن. مرد باش. اگر ضعیف باشی در اول راه جا مانده و اثری از عشق و معشوق نمی یابی.

فال حافظ آنلاین متولدین خرداد

غزل شماره: ۱۷

    سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

    آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت

    تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت

    جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

    سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع

    دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت

    آشنایی نه غریب است که دلسوز من است

    چون من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت

    خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد

    خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت

    چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست

    همچو لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت

    ماجرا کم کن و بازآ که مرا مردم چشم

    خرقه از سر به درآورد و به شکرانه بسوخت

    ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی

    که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت

تعبیر فال حافظ :

به هر کس وفا کردی جفا دیده ای. سینه ای مالامال از درد داری. تا کی می خواهی پریشان حال باشی. دست از غم بردار. توبه کن تا دلت صاف شود. انتظارات بیجا را کنار بگذار. رویا و خیال را فراموش کن و به واقعیات بپرداز و از آنچه تا کنون نصیبت شده لذت ببر و عقل را به پای دل هدر نده.

فال حافظ فردا متولدین تیر

غزل شماره: ۲۴۹

    ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار

    ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار

    نکته‌ای روح فزا از دهن دوست بگو

    نامه‌ای خوش خبر از عالم اسرار بیار

    تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام

    شمه‌ای از نفحات نفس یار بیار

    به وفای تو که خاک ره آن یار عزیز

    بی غباری که پدید آید از اغیار بیار

    گردی از رهگذر دوست به کوری رقیب

    بهر آسایش این دیده خونبار بیار

    خامی و ساده دلی شیوه جانبازان نیست

    خبری از بر آن دلبر عیار بیار

    شکر آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن

    به اسیران قفس مژده گلزار بیار

    کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست

    عشوه‌ای زان لب شیرین شکربار بیار

    روزگاریست که دل چهره مقصود ندید

    ساقیا آن قدح آینه کردار بیار

    دلق حافظ به چه ارزد به می‌اش رنگین کن

    وان گهش مست و خراب از سر بازار بیار

تعبیر فال حافظ :

اندوه دل و روح شما با خبر خوشی که در راه است برطرف می شود و همه چیز برایتان رنگ و بوی دیگری می گیرد. به کوری چشم حسودان شما به تمام آرزوهایتان خواهید رسید و از قفس غم رهایی پیدا می کنید، چشمتان به جمال یار روشن می شود و کامتان شیرین خواهند شد و این خبر به همگان خواهد رسید.

فال حافظ فردا متولدین مرداد

غزل شماره: ۵۵

    خم زلف تو دام کفر و دین است

    ز کارستان او یک شمه این است

    جمالت معجز حسن است لیکن

    حدیث غمزه‌ات سحر مبین است

    ز چشم شوخ تو جان کی توان برد

    که دایم با کمان اندر کمین است

    بر آن چشم سیه صد آفرین باد

    که در عاشق کشی سحرآفرین است

    عجب علمیست علم هیئت عشق

    که چرخ هشتمش هفتم زمین است

    تو پنداری که بدگو رفت و جان برد

    حسابش با کرام الکاتبین است

    مشو حافظ ز کید زلفش ایمن

    که دل برد و کنون دربند دین است

تعبیر فال حافظ :

گوشه ای از کارت را به نمایش بگذار حتما” مورد قبول واقع می شود و همگان تو را تحسین می کنند. حادثه عجیبی رخ می دهد که کمتر از معجزه نیست و این مسئله باعث می شود کمالات تو بیشتر شود. همیشه از بلایا ایمن هستی اما خود را از ایمان و دین جدا نکن.

فال حافظ فردا متولدین شهریور

غزل شماره: ۴۸۵

    ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی

    من نگویم چه کن ار اهل دلی خود تو بگوی

    بوی یک رنگی از این نقش نمی‌آید خیز

    دلق آلوده صوفی به می ناب بشوی

    سفله طبع است جهان بر کرمش تکیه مکن

    ای جهان دیده ثبات قدم از سفله مجوی

    دو نصیحت کنمت بشنو و صد گنج ببر

    از در عیش درآ و به ره عیب مپوی

    شکر آن را که دگربار رسیدی به بهار

    بیخ نیکی بنشان و ره تحقیق بجوی

    روی جانان طلبی آینه را قابل ساز

    ور نه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روی

    گوش بگشای که بلبل به فغان می‌گوید

    خواجه تقصیر مفرما گل توفیق ببوی

    گفتی از حافظ ما بوی ریا می‌آید

    آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی

تعبیر فال حافظ :

حالا که همه چیز فراهم است خوش باش و این روزها را غنیمت دان. درب های رحمت به سویت باز شده است ولی مراقب باش کبر و غرور باعث نشود که غافل شوی زیرا خوشی نیز ماندگار نیست. از این روزها برای فرداهای بهتر استفاده کن.

فال حافظ صوتی متولدین مهر

غزل شماره: ۴۵۴

    ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی

    از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

    چو گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن

    که قارون را غلط‌ها داد سودای زراندوزی

    ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است

    که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی

    به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی

    به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

    چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست

    مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی

    طریق کام بخشی چیست ترک کام خود کردن

    کلاه سروری آن است کز این ترک بردوزی

    سخن در پرده می‌گویم چو گل از غنچه بیرون آی

    که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی

    ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست

    مگر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزی

    می‌ای دارم چو جان صافی و صوفی می‌کند عیبش

    خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی

    جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع

    که حکم آسمان این است اگر سازی و گر سوزی

    به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم

    بیا ساقی که جاهل را هنیتر می‌رسد روزی

    می اندر مجلس آصف به نوروز جلالی نوش

    که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی

    نه حافظ می‌کند تنها دعای خواجه تورانشاه

    ز مدح آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی

    جنابش پارسایان راست محراب دل و دیده

    جبینش صبح خیزان راست روز فتح و فیروزی

تفسیر فال حافظ :

فکر دنیا و ظواهر و زیبایی آن را رها کن و خوش باش. غم و اندوه را دور بینداز و به آنچه داری قناعت کن. قناعت بزرگترین ثروت انسان است. اگر فعلاً دچار شکست و ناکامی شده ای ناراحت و ناامید نباش. روزگار فراز و نشیب بسیار دارد. پایان شب نا امیدی، صبح پیروزی است. فرصت ها را غنیمت بدان و از آن به نفع خود استفاده کن.

فال حافظ صوتی متولدین آبان

غزل شماره: ۳۳۲

    مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم

    که پیش چشم بیمارت بمیرم

    نصاب حسن در حد کمال است

    زکاتم ده که مسکین و فقیرم

    چو طفلان تا کی ای زاهد فریبی

    به سیب بوستان و شهد و شیرم

    چنان پر شد فضای سینه از دوست

    که فکر خویش گم شد از ضمیرم

    قدح پر کن که من در دولت عشق

    جوان بخت جهانم گر چه پیرم

    قراری بسته‌ام با می فروشان

    که روز غم بجز ساغر نگیرم

    مبادا جز حساب مطرب و می

    اگر نقشی کشد کلک دبیرم

    در این غوغا که کس کس را نپرسد

    من از پیر مغان منت پذیرم

    خوشا آن دم کز استغنای مستی

    فراغت باشد از شاه و وزیرم

    من آن مرغم که هر شام و سحرگاه

    ز بام عرش می‌آید صفیرم

    چو حافظ گنج او در سینه دارم

    اگر چه مدعی بیند حقیرم

تفسیر فال حافظ :

آنقدر که به فکر دیگرانی به فکر خودتنیستی و فقط به این فکر می کنی به عهدی که با دوستانت بسته ای عمل نمایی. در این روزگار پر غوغا بهت اس بیشتر به فکر خود باشی تا بتوانی گلیمت را از آب بیرون بکشی. خودت را دست کم نگیر مطمئن باش صدای تو به خدایت می رسد.

فال حافظ صوتی متولدین آذر

غزل شماره: ۷۱

    زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

    در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

    در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست

    در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

    تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند

    عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست

    چیست این سقف بلند ساده بسیارنقش

    زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست

    این چه استغناست یا رب وین چه قادر حکمت است

    کاین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست

    صاحب دیوان ما گویی نمی‌داند حساب

    کاندر این طغرا نشان حسبه لله نیست

    هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو

    کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست

    بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود

    خودفروشان را به کوی می فروشان راه نیست

    هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست

    ور نه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست

    بنده پیر خراباتم که لطفش دایم است

    ور نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

    حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربیست

    عاشق دردی کش اندربند مال و جاه نیست

تفسیر فال حافظ :

از سخن یاوه گویان ناراحت نشو تو همان راه راست را برو چون به نتیجه ی کارت اعتقاد داری. از استهزائ حریفان و ب خردان ناراحت نشو چون یکرنگ هستی و کبر و غرور هم نداری. در بارگاه حق تعالی مورد عنایت قرار می گیری.روی حمایت و دلسوزی بستگان هم حساب نکن.

فال حافظ با تفسیر دقیق متولدین دی

غزل شماره: ۲۶۸

    گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس

    زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس

    من و همصحبتی اهل ریا دورم باد

    از گرانان جهان رطل گران ما را بس

    قصر فردوس به پاداش عمل می‌بخشند

    ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس

    بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین

    کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس

    نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان

    گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس

    یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم

    دولت صحبت آن مونس جان ما را بس

    از در خویش خدا را به بهشتم مفرست

    که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس

    حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست

    طبع چون آب و غزل‌های روان ما را بس

تفسیر فال حافظ :

تو همه چیز داری بیش از این طمع نکن. یار و ثروت و مقام یکجا به سراغت آمده است، پس قدر این نعمات را بدان از دوستی که در حق تو ریا می کند پرهیز کن. با داشتن دوستی صادق به بهشت برین دست پیدا می کنی. بی انصافی است اگر گله و شکایتی داشته باشی

فال حافظ با تعبیر دقیق متولدین بهمن

غزل شماره: ۳۶۵

    عمریست تا به راه غمت رو نهاده‌ایم

    روی و ریای خلق به یک سو نهاده‌ایم

    طاق و رواق مدرسه و قال و قیل علم

    در راه جام و ساقی مه رو نهاده‌ایم

    هم جان بدان دو نرگس جادو سپرده‌ایم

    هم دل بدان دو سنبل هندو نهاده‌ایم

    عمری گذشت تا به امید اشارتی

    چشمی بدان دو گوشه ابرو نهاده‌ایم

    ما ملک عافیت نه به لشکر گرفته‌ایم

    ما تخت سلطنت نه به بازو نهاده‌ایم

    تا سحر چشم یار چه بازی کند که باز

    بنیاد بر کرشمه جادو نهاده‌ایم

    بی زلف سرکشش سر سودایی از ملال

    همچون بنفشه بر سر زانو نهاده‌ایم

    در گوشه امید چو نظارگان ماه

    چشم طلب بر آن خم ابرو نهاده‌ایم

    گفتی که حافظا دل سرگشته‌ات کجاست

    در حلقه‌های آن خم گیسو نهاده‌ایم

تفسیر فال حافظ :

آفرین بر شما که در زندگیتان ریا و دورویی وجود ندارد و پایه و بنیاد زندگی را بر مبنای مهر و محبت گذاشته اید. اما چندی است که چشم به راه و منتظر خبری هستید. به عافیت و سلامت می رسید و مقامتان روز به روز بالاتر می رود. همیشه امیدوار باشید . چشم طلب فقط از خدا داشته باشید که او بشارت رسیدن حاجت و مراد را به شما می دهد.

فال حافظ پیشگویی متولدین اسفند

غزل شماره: ۱۴۶

    صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می‌آورد

    دل شوریده ما را به بو در کار می‌آورد

    من آن شکل صنوبر را ز باغ دیده برکندم

    که هر گل کز غمش بشکفت محنت بار می‌آورد

    فروغ ماه می‌دیدم ز بام قصر او روشن

    که رو از شرم آن خورشید در دیوار می‌آورد

    ز بیم غارت عشقش دل پرخون رها کردم

    ولی می‌ریخت خون و ره بدان هنجار می‌آورد

    به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بی‌گه

    کز آن راه گران قاصد خبر دشوار می‌آورد

    سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود

    اگر تسبیح می‌فرمود اگر زنار می‌آورد

    عفاالله چین ابرویش اگر چه ناتوانم کرد

    به عشوه هم پیامی بر سر بیمار می‌آورد

    عجب می‌داشتم دیشب ز حافظ جام و پیمانه

    ولی منعش نمی‌کردم که صوفی وار می‌آورد

تفسیر فال حافظ :

به قولی که به خودت داده ای عمل کن وگرنه غم به دنبال می آوری. اگر این کار را کنی خانه ی دلت روشن می شود. دیگر ترسی از مشکلات نداری، قاصدی خبری برایت می آورد که در آن خبر از لطف و بخشش است. تعجب نکن در اراده ی خداوند هر چیزی امکان پذیر است.

آیا این خبر مفید بود؟
اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان
    ارسال نظر:

    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان