فال حافظ | فال حافط دقیق و روزانه

فال حافظ شما برای 19 اردیبهشت ماه | برای خواندن فال نیت کنید

فال حافظ خود را در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

فال حافظ شما برای 19 اردیبهشت ماه | برای خواندن فال نیت کنید
کدخبر : 11721
پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

فال حافظ یکی از روش‌های غیررسمی پیشگویی است که در بسیاری از کشورها، به خصوص کشورهای شرقی مانند ایران، استفاده می‌شود. این روش با تلفظ صحیح و یادگیری دقیق آیات قرآن و شعرهای حافظ، انجام می‌شود.

برای انجام فال حافظ، ابتدا باید یک سؤال مشخص شود و سپس شخصی که می‌خواهد فال بگیرد، با دسته‌بندی حروف الفبا و ترتیب آن‌ها در شعرهای حافظ، یک شعر را به صورت تصادفی انتخاب می‌کند. سپس با توجه به معانی کلمات شعر و نیز تفسیرهایی که در کنار آن‌ها آمده، فالگیر سعی می‌کند به سؤال پرسیده شده پاسخی دهد.

با این حال، باید توجه داشت که فال حافظ تنها یک روش غیررسمی پیشگویی است و نباید به عنوان یک روش قطعی برای پیش‌بینی آینده استفاده شود. از طرفی، بسیاری از افراد به دلیل باورهای خاص شخصی، به فال حافظ اعتقاد دارند و از آن برای رسیدن به پاسخ‌هایی درباره زندگی‌شان استفاده می‌کنند.

به طور کلی، فال حافظ یکی از تجربیات جذاب و سرگرم‌کننده است که در بسیاری از فرهنگ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند به عنوان یک روش سرگرمی و تفریحی در محیط‌هایی مانند جشن‌ها و مراسم خانوادگی به کار گرفته شود.

فال حافظ آنلاین متولدین فروردین

غزل شماره: ۴۴۷

    بیا با ما مورز این کینه داری

    که حق صحبت دیرینه داری

    نصیحت گوش کن کاین در بسی به

    از آن گوهر که در گنجینه داری

    ولیکن کی نمایی رخ به رندان

    تو کز خورشید و مه آیینه داری

    بد رندان مگو ای شیخ و هش دار

    که با حکم خدایی کینه داری

    نمی‌ترسی ز آه آتشینم

    تو دانی خرقه پشمینه داری

    به فریاد خمار مفلسان رس

    خدا را گر می‌دوشینه داری

    ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ

    به قرآنی که اندر سینه داری

تعبیر فال حافظ :

کمی نصیحت پذیر باش و فقط حرف خودت را نزن. تو که دلت مثل آفتاب روشن است و مثل ایینه صاف، پس چرا با بدان نشست و برخاست داری. چرا می خواهی با سرنوشت خود بجنگی. آه و ناراحتی اطرافیانت را ببین و به آنها هم توجه کن و توکل به خدا و قرآن نما.

فال حافظ آنلاین متولدین اردیبهشت

غزل شماره: ۱۰۳

    روز وصل دوستداران یاد باد

    یاد باد آن روزگاران یاد باد

    کامم از تلخی غم چون زهر گشت

    بانگ نوش شادخواران یاد باد

    گر چه یاران فارغند از یاد من

    از من ایشان را هزاران یاد باد

    مبتلا گشتم در این بند و بلا

    کوشش آن حق گزاران یاد باد

    گر چه صد رود است در چشمم مدام

    زنده رود باغ کاران یاد باد

    راز حافظ بعد از این ناگفته ماند

    ای دریغا رازداران یاد باد

تعبیر فال حافظ :

خیلی غمگین هستی. فکر می کنی همه تو را فراموش کرده اند و دیگر وفا وجود ندارد. تدبیری برای غم خود کن. رازت را به کسی نگو. فعلا” در دام بلا هستی که با سعی خودت نجات پیدا می کنی. به عنایت خداوند امیدوار باش

فال حافظ آنلاین متولدین خرداد

غزل شماره: ۶۲

    مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست

    تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

    واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس

    طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

    زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من

    بر امید دانه‌ای افتاده‌ام در دام دوست

    سر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر

    هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست

    بس نگویم شمه‌ای از شرح شوق خود از آنک

    دردسر باشد نمودن بیش از این ابرام دوست

    گر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا

    خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوست

    میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق

    ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست

    حافظ اندر درد او می‌سوز و بی‌درمان بساز

    زان که درمانی ندارد درد بی‌آرام دوست

تعبیر فال حافظ :

در کمک و خدمت به دیگران از هیچ چیزی مضایقه نمی کنید. برای دوست خوب جان خود را هم فدا می کنید اما انتظار نداشته باشید دوستانتان هم مثل شما رفتار کنند، زیرااینخصلت شماست. کمی در خدمت دل خودتان باشید و فکری برای درد خودتان بکنید.

فال حافظ فردا متولدین تیر

غزل شماره: ۱۵۱

    دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی‌ارزد

    به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی‌ارزد

    به کوی می فروشانش به جامی بر نمی‌گیرند

    زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی‌ارزد

    رقیبم سرزنش‌ها کرد کز این باب رخ برتاب

    چه افتاد این سر ما را که خاک در نمی‌ارزد

    شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است

    کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی‌ارزد

    چه آسان می‌نمود اول غم دریا به بوی سود

    غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی‌ارزد

    تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی

    که شادی جهان گیری غم لشکر نمی‌ارزد

    چو حافظ در قناعت کوش و از دنیی دون بگذر

    که یک جو منت دونان دو صد من زر نمی‌ارزد

تعبیر فال حافظ :

دنیا و تمام آنچه که در آن است نمی ارزد که بخواهی به خاطرش اشک بریزی و غصه بخوری. گول بعضی از افراد را نخور که می خواهند تو را از ایمانت جدا کنند و به راه کج بکشانند. سجاده ی تقوی خویش را به خواندن نماز رنگین کن. اگر به حرف دوستانت گوش کنی پشیمان می شوی. قناعت پیشه کن تا اینکه تاج سلطنت روی سرت بگذارند.

فال حافظ فردا متولدین مرداد

غزل شماره: ۲۳۹

    رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید

    وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید

    صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست

    فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید

    ز میوه‌های بهشتی چه ذوق دریابد

    هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید

    مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب

    به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید

    ز روی ساقی مه وش گلی بچین امروز

    که گرد عارض بستان خط بنفشه دمید

    چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد

    که با کسی دگرم نیست برگ گفت و شنید

    من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت

    که پیر باده فروشش به جرعه‌ای نخرید

    بهار می‌گذرد دادگسترا دریاب

    که رفت موسم و حافظ هنوز می‌نچشید

تعبیر فال حافظ :

شکایت و غصه را کنار بگذار. بدون زحمت و تلاش به جایی نمی رسی. به وضیفه ات عمل کن در این صورت است که مژده ی رسیدن به مراد را به تو می دهند. امروز سعی و تلاش کن فردا به بوستان آرزویت می رسی. پس وقت را تلف نکن که عمر مثل باد می گذرد.

فال حافظ فردا متولدین شهریور

غزل شماره: ۴۸۸

    سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی

    گفت بازآی که دیرینه این درگاهی

    همچو جم جرعه ما کش که ز سر دو جهان

    پرتو جام جهان بین دهدت آگاهی

    بر در میکده رندان قلندر باشند

    که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی

    خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای

    دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی

    سر ما و در میخانه که طرف بامش

    به فلک بر شد و دیوار بدین کوتاهی

    قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن

    ظلمات است بترس از خطر گمراهی

    اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل

    کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی

    تو دم فقر ندانی زدن از دست مده

    مسند خواجگی و مجلس تورانشاهی

    حافظ خام طمع شرمی از این قصه بدار

    عملت چیست که فردوس برین می‌خواهی

تعبیر فال حافظ :

باز هم راه برگشت برایت باز است و خداوند توبه ی تو را می پذیرد. سرت را به درگاه حق پائین انداز و تقصیر کارهایت را به گردن روزگار نیانداز از خدا کمک بگیر، راهی را پیش گرفته ای که بسیار تاریک و پرخطر است. توقع خود را کم کن چه کاری کرده ای که حالا توقع بهشت داری.

فال حافظ صوتی متولدین مهر

غزل شماره: ۲۹۸

    مقام امن و می بی‌غش و رفیق شفیق

    گرت مدام میسر شود زهی توفیق

    جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است

    هزار بار من این نکته کرده‌ام تحقیق

    دریغ و درد که تا این زمان ندانستم

    که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق

    به مأمنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت

    که در کمینگه عمرند قاطعان طریق

    بیا که توبه ز لعل نگار و خنده جام

    حکایتیست که عقلش نمی‌کند تصدیق

    اگر چه موی میانت به چون منی نرسد

    خوش است خاطرم از فکر این خیال دقیق

    حلاوتی که تو را در چه زنخدان است

    به کنه آن نرسد صد هزار فکر عمیق

    اگر به رنگ عقیقی شد اشک من چه عجب

    که مهر خاتم لعل تو هست همچو عقیق

    به خنده گفت که حافظ غلام طبع توام

    ببین که تا به چه حدم همی‌کند تحمیق

تفسیر فال حافظ :

موفقیت تو به خاطر قاطعیتت می باشد و از فرصت های طلایی که برایت پیش می آید نهایت استفاده کن. آدم دقیقی هستی و عقلت را همیشه بر هوای نفست ترجیح داده ای. در مورد حاجتی که داری عمیقا” تحقیق کن.

فال حافظ صوتی متولدین آبان

غزل شماره: ۴۹۲

    سلامی چو بوی خوش آشنایی

    بدان مردم دیده روشنایی

    درودی چو نور دل پارسایان

    بدان شمع خلوتگه پارسایی

    نمی‌بینم از همدمان هیچ بر جای

    دلم خون شد از غصه ساقی کجایی

    ز کوی مغان رخ مگردان که آن جا

    فروشند مفتاح مشکل گشایی

    عروس جهان گر چه در حد حسن است

    ز حد می‌برد شیوه بی‌وفایی

    دل خسته من گرش همتی هست

    نخواهد ز سنگین دلان مومیایی

    می صوفی افکن کجا می‌فروشند

    که در تابم از دست زهد ریایی

    رفیقان چنان عهد صحبت شکستند

    که گویی نبوده‌ست خود آشنایی

    مرا گر تو بگذاری ای نفس طامع

    بسی پادشایی کنم در گدایی

    بیاموزمت کیمیای سعادت

    ز همصحبت بد جدایی جدایی

    مکن حافظ از جور دوران شکایت

    چه دانی تو ای بنده کار خدایی

تفسیر فال حافظ :

با کسانی دوستی و رفاقت کنید که حق دوستی را بجا آورند، پارسا باشند و زخم دلتان را مرهمی گذارند نه اینکه عهد بشکنندو حق آشنایی را فراموش کنند. همتی کنید تا دلتان باز هم مثل موم نرم شود. از همنشینی با یار بد پرهیز کنید تا سعادتمند شوید. شکایت نکنید همه ی این مسائل کار خدا بوده تا به خودتان بیائید.

فال حافظ صوتی متولدین آذر

غزل شماره: ۳۶۴

    ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم

    همراز عشق و همنفس جام باده‌ایم

    بر ما بسی کمان ملامت کشیده‌اند

    تا کار خود ز ابروی جانان گشاده‌ایم

    ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده‌ای

    ما آن شقایقیم که با داغ زاده‌ایم

    پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد

    گو باده صاف کن که به عذر ایستاده‌ایم

    کار از تو می‌رود مددی ای دلیل راه

    کانصاف می‌دهیم و ز راه اوفتاده‌ایم

    چون لاله می مبین و قدح در میان کار

    این داغ بین که بر دل خونین نهاده‌ایم

    گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست

    نقش غلط مبین که همان لوح ساده‌ایم

تفسیر فال حافظ :

دل به دریا زده اید و از افشای رازتان هراسی ندارید. دیگر خسته شده اید و می خواهید همه کارها را یکسره کنید. تنها خودتان هستید که می توانید به اهدافتان برسید. برای کاری که انجام می دهید دلیل و مدرک دارید. حق کسی را هم پایمال نمی کنید. یکرنگ باشید تا مانعی سر راهتان سبز نشود و زودتر به حاجات خودتان برسید.

فال حافظ با تفسیر دقیق متولدین دی

غزل شماره: ۱۴۴

    به سر جام جم آن گه نظر توانی کرد

    که خاک میکده کحل بصر توانی کرد

    مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهر

    بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد

    گل مراد تو آن گه نقاب بگشاید

    که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد

    گدایی در میخانه طرفه اکسیریست

    گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد

    به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی

    که سودها کنی ار این سفر توانی کرد

    تو کز سرای طبیعت نمی‌روی بیرون

    کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد

    جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی

    غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد

    بیا که چاره ذوق حضور و نظم امور

    به فیض بخشی اهل نظر توانی کرد

    ولی تو تا لب معشوق و جام می خواهی

    طمع مدار که کار دگر توانی کرد

    دلا ز نور هدایت گر آگهی یابی

    چو شمع خنده زنان ترک سر توانی کرد

    گر این نصیحت شاهانه بشنوی حافظ

    به شاهراه حقیقت گذر توانی کرد

تفسیر فال حافظ :

جوانیت را به نحو احسن بگذران خوش باش نه آن که در پی اش غم باشد. رسیدن به مراد بسیار سهل است به شرط اینکه غلام خدا باشی و گدایی در خانه ی او را بکنی. به سفری می روی که بسیار سودمند است. در کارت طمع نباشد وگرنه کارها را خراب می کنی بسیار خوش شانسی و دست به هر چه بزنی طلا می شود.

فال حافظ با تعبیر دقیق متولدین بهمن

غزل شماره: ۱۶۷

    ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد

    دل رمیده ما را رفیق و مونس شد

    نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

    به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

    به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا

    فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد

    به صدر مصطبه‌ام می‌نشاند اکنون دوست

    گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد

    خیال آب خضر بست و جام اسکندر

    به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد

    طربسرای محبت کنون شود معمور

    که طاق ابروی یار منش مهندس شد

    لب از ترشح می پاک کن برای خدا

    که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد

    کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود

    که علم بی‌خبر افتاد و عقل بی‌حس شد

    چو زر عزیز وجود است نظم من آری

    قبول دولتیان کیمیای این مس شد

    ز راه میکده یاران عنان بگردانید

    چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد

تفسیر فال حافظ :

اگر تا به امروز دوست و همراهی نداشته ای به خاطر این اسست که خودت نمی خواستی تا امروز دنیا بر وفق مرادت نبوده وای این دوران رو به اتمام است و بخت و اقبال خوشی در راه است. منفی باف نباش، اختیارت را دست کسی نده.

فال حافظ پیشگویی متولدین اسفند

غزل شماره: ۲۸۹

    مجمع خوبی و لطف است عذار چو مهش

    لیکنش مهر و وفا نیست خدایا بدهش

    دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی

    بکشد زارم و در شرع نباشد گنهش

    من همان به که از او نیک نگه دارم دل

    که بد و نیک ندیده‌ست و ندارد نگهش

    بوی شیر از لب همچون شکرش می‌آید

    گر چه خون می‌چکد از شیوه چشم سیهش

    چارده ساله بتی چابک شیرین دارم

    که به جان حلقه به گوش است مه چاردهش

    از پی آن گل نورسته دل ما یا رب

    خود کجا شد که ندیدیم در این چند گهش

    یار دلدار من ار قلب بدین سان شکند

    ببرد زود به جانداری خود پادشهش

    جان به شکرانه کنم صرف گر آن دانه در

    صدف سینه حافظ بود آرامگهش

تفسیر فال حافظ :

تو که از خوبی و لطف و صفا همه چیز داری چرا محبت خویش را از دیگران دریغ می کنی. هنوز در حال و هوای بچگی سیر می کنی و با این طریق از زیر کارها شانه خالی می کنی. یادت باشد که با شکستن دل ها به جایی نخواهی رسید. اگر محبت و خوبی و لطف و صفا را یکجا داشته باشی پیش خلق مقامت بالا می رود.

آیا این خبر مفید بود؟
اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
    اخبار از پلیکان
    ارسال نظر:

    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان