فال انبیا | فال انبیا امروز

فال انبیا فردا 5 تیرماه | اگر میخوای از سرنوشتت آگاه بشی کلیک کن

در خبر زیر فال انبیا فردا سه شنبه 5 تیر ماه 1403 را بخوانید.

فال انبیا فردا 5 تیرماه | اگر میخوای از سرنوشتت آگاه بشی کلیک کن
کدخبر : 19322
پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

فروردین 

حضرت داوود(ع)

 چو در فال تو آمد نام حضرت داوود(ع) 

 به دولت می‌رسی ای جان من زود 

  به دولت، می‌رسی آن سان که خواهی 

  به شرط آنکه دل بندی به معبود 

ای صاحب فال! بشارت باد تو را که بر قومی مهتری کنی و جمله در فرمان تو باشد. چند روزی در اندوه بوده‌ای، صبر کن و خود را نگه دار. ممکن است رنجی به تو برسد که خدا تو را نگاه داشت و به خیر خواهد گذشت . تا چند روز دیگر خشنود می‌شوی و اگر غایبی داری خبری از او می‌رسد و کارها به مراد تو خواهد شد ان‌شاء‌الله .

اردیبهشت 

حضرت شیث(ع)

چو در فال تو آمد حضرت شیث (ع)

 مخور ،اندوه دنیا را به هر حیث

 که این دنیای مکار ، جفاکار 

 نه با موران وفا کرده نه با لیث

ای صاحب فال . اندوهگین و غمناک مباش و به دنیا دل مبند و به فکر دنیا مباش. آنچه مشیت الهی باشد پذیرا باش و خود را بیهوده میازار که این دنیای غدار و حیله‌گر و جفاکار، نه به مورچگان ضعیف وفاکرده نه بر «لیث» قدرتمند؛ پس از هر جهت آسوده‌خاطر باش و به آنچه از طرف خداوند برای تو مقرر گردیده اکتفا کن و دعا کن که اوضاع و احوال تو همیشه خوب باشد. ان‌شاءالله. شکر نعمت به جای آر که گفته‌اند:

شکر نعمت ،نعمتت افزون کند / کفر،نعمت از کفت بیرون کند

خرداد 

حضرت اسماعیل (ع)

 چو آمد نام ابراهیم (ع) در فال 

 به سامان می رسد ، کار تو امسال 

 رضایش را بدست آور، به هر حال 

  بکن، شرکانه لطف خداوند 

ای صاحب فال! تو را هیچ نرنجاند و باید که درستکار و راست عمل باشی . ای عزیرم مردم را از خودت خوشنود ساز. رنجی بر تو رسیده بود که رو به بهبود است. نعمت‌های خدا را شکر بگو و کفران نعمت نکن. شاید خواسته‌ی پروردگار چیزی دیگر است که تو از آن بی خبری. به خداوند اعتماد داشته باش که قطعاً او صلاح کار ما را بهتر می‌داند.

تیر 

حضرت سلیمان

  سلیمان (ع) چون که در فال تو آمد

 فزونی یابد اموال تو از حد 

 اگر خواهی که در دولت بمانی 

 برون کن از سرت اندیشه بد 

ای صاحب فال! اگر در فکر جمع مال و دولت بی‌زوال هستی ،بدان که با استعانت از ذات پروردگار بی‌همتا و ابراز لیاقت و همت بلند به آنچه می‌خواهی، خواهی رسید. چون کرم خداوند بیش از آنست که در تصور آید. به کرم یزدان پاک دل خوش دار و از اندیشه بد و پندارهای ناصواب پرهیز کن که خداوند با پرهیزکاران است و تو را از لغزش ها مصون خواهد داشت، ان‌شاءالله.

مرداد 

حضرت الیاس (ع)

چو در فال تو آمد نام الیاس (ع)

 مکن خود را با بیگانه مقیاس 

اگر خواهی شکوه و منصب و جاه 

مکن در خود، حقارت، هرگز 

ای صاحب فال مژده باد تو را که آن قصد و آرزویی که سالها در دل داری به زودی برآورده می‌شود ان‌شاءالله . باید که شاکر باشی. سفری در پیش داری که از آن نفع بسیار به تو خواهد رسید و زود به سلامت برخواهی‌گشت و اگر نیت پیوند داری بدون مشورت عمل نکن که پشیمان شوی روز شنبه و پنجشنبه برای تو مبارک است و کاری که می کنی راست می آید و تندی مکن و صبر کن که کارها به صلاح تو آید؛ اما چون ماه نو بینی بر روی خوش صورت نگاه کن تا بر تو خوش بگذرد و چیزی از غیب به تو برسد که روشنایی تو می‌باشد و از جائی که امید نداری به مراد دل برسی ان‌شاءالله.

شهریور

حضرت ابراهیم (ع)

 رضایش را بدست آور، به هر حال 

  بکن، شکرانه لطف خداوند 

ای صاحب فال! این نیّت که کرده‌ای به غایت خوبست و از غم رها گردی. قومی حاسد تو بودند، حق تعالی از فضل خود تو را از شرّ آنها نگاه داشت. خداوند در روزی به روی تو بگشاید. تو را چشم زخمی رسیده ؛ اما به خیر گذشت و از شر دشمن ایمن شوی و به مقصود دل برسی و همیشه خاطر خود را آسوده دار که آنچه دل تو می‌خواهد بدان می‌رسی . روز جمعه بر تو میمون و مبارک باشد؛ اما روزهای دیگر در میان خصومت مرو تا به سلامت باشی

مهر 

حضرت نوح(ع)

 چو در فال تو آمد حضرت نوح(ع)

 شود احوال بیمار تو بهبود 

شفا یابی تو از لطف خداوند 

 شود اندوه بسیار تو محدود 

ای صاحب فال، تو در موقعیتی قرار گرفته‌ای که روح تو در عذاب است و رنج بسیار تحمل می‌کنی؛ ولی با استعانت از ذات پروردگار به زودی روح تو از هرتفکر ناصوابی آسوده می‌گردد و از گرفتاری‌های موجود خلاص می‌گردی و کاری شایسته به تو پیشنهاد می‌شود که از آن کار بهره‌مند خواهی شد و از بند خیالات واهی ، نجات پیدا خواهی کرد و آسوده‌خاطر می‌شوی، ان‌شاءالله.

آبان 

حضرت محمد(ص)

محمد(ص) چون که در فال تو آمد 

میان قوم خود، گردی امجد 

 ولیکن آنچنان کن تا که هستی 

تو باشی همچنان پیوسته ارشد 

ای صاحب فال! بشارت باد تو را که دشمنان تو مقهور شوند و مراد دل حاصل شود و فرمان خدا را انجام ده تا خداوند یار تو باشد. کسی تو را دوست می‌دارد و شب و روز در حق تو دعا می‌کند واز برکت دعای او عمرت دراز شود و کارت بالا گیرد و خداوند تو را از گزندها نگاه می‌دارد. در کار خود صبر کن و از تعجیل بپرهیز. روز شنبه و دوشنبه بر تو مبارک است و اگر غایب داری خبر خوش بشنوی و به مراد دل برسی . ازدروغ و غیبت حذر کن تا عاقبتت نیکو گردد. ان‌شاءالله تعالی.

آذر 

حضرت زکریا(ع)

 زکریا (ع) اگر آمد به فالت 

 به شادی طی شود هر ماه و سالت 

به شادی طی شود هر ماه و سالت 

کزان آسوده می گردد خیالت 

ای صاحب فال! در کار خود شتاب نکن که آن کار شیطان است و عاقبت پشیمان خواهی شد؛ اما بشارت باد تو را که به دولت خواهی رسید و از جهت حضور شخصی جدید در زندگی (همسر، فرزند، دوست،...) شاد شوی و قدم او بر تو مبارک است. هیچ غم مخور و آسوده خیال باش . نگرانی داری ولیکن در دل خود غم راه مده که کارهایت زود روبه‌راه شود. و تو را سفری در پیش است که در آن خیر بسیار بینی. ان‌شاءالله که عاقبت بخیر خواهی شد.

دی 

حضرت یعقوب(ع)

چو در فال تو آمد ، نام یعقوب(ع) 

 شود عضوی ز اعضای تو معیوب 

ولی با همت و لطف خداوند 

  شود آن عضو تو هم خوب 

ای صاحب فال ،از جنگ و جدال و نزاع فامیلی بر حذر باش که احتمال دارد عضوی از اعضای بدن تو نقصان پذیرد که به کرم و لطف کردگار به زودی بهبود می‌یابد و اگر گم کرده یا مسافری داری که از آن بی‌خبری ،خبر خوشی به تو می‌رسد و تو را از نگرانیها نجات خواهد داد، پس شکر خدای را بجای آر و از انفاق به مستحق دریغ نکن تا پیوسته سالم و سلامت باشی، ان‌شاءالله.

بهمن 

حضرت هارون (ع)

چو در فال تو آمد ،نام هارون (ع) 

شود ،سرمایه کار تو افزون 

  از این سرمایه، همچون، حاتم طی

به بخشا،نی،بنه مانند قارون 

خرید انواع پنکه در تکنولایف(با تخفیف)

تبلیغ

خرید انواع پنکه در تکنولایف(با تخفیف)

خرید کن

yn-ad

ای صاحب فال در اثر مساعدت و نزدیکی با یکی از بستگان ، رونقی در زندگی تو حاصل می‌گردد که سرمایه کارت بالا می‌گیرد و پیشرفت شگرفی خواهی داشت؛ پس شکرانه این لطف خداوندی،  از آن سرمایه به دیگران نیز انفاق کن و از بخل و حسد بپرهیز تا در دنیا و آخرت رستگار شوی، ان‌شاءالله.

اسفند 

حضرت یونس(ع)

چو در فال تو آمد نام ، یونس (ع) 

شود ، سرمایه داری با تو مونس 

  که از او بهره ها گیری ولیکن

مشو غافل تو از احوال مفلس 

ای صاحب فال، بدان که بخت با تو یار است و با فردی/خانواده‌ای ثروتمند یا فاضل آشنا خواهی شد که از این آشنایی عواید زیادی نصیب تو خواهد شد، شکر این نعمت بجای آور و خدای را فراموش نکن و از احوال دردمندان غافل مباش که مؤید و موفق خواهی بود، انشاء الله.

آیا این خبر مفید بود؟
اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
  اخبار از پلیکان
  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت گشتنی نیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
  ارسال نظر:

  اخبار روز سایر رسانه ها
   اخبار از پلیکان
   تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت گشتنی نیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد