فال قهوه | فال قهوه روزانه

  فال قهوه روزانه 21 شهریورماه | فال قهوه روزانه 20 شهریورماه شما چه چیزی نشان میدهد؟

  فال قهوه روزانه خود را در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

  فال قهوه روزانه 21 شهریورماه | فال قهوه روزانه 20 شهریورماه شما چه چیزی نشان میدهد؟
  کدخبر : 14471
  پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

  فال قهوه در کشور ها و مناطق جهان راه و رسم‌ های گوناگونی دارد. اصول فال قهوه این ترتیب است که بخش بیشتر مایع ته قهوه را می‌ نوشند و مخلوط غلیظی از قهوه و آ در ته فنجان به جا می‌ ماند سپس فنجان را روی نعلبکی بر می‌ گردانند. فال قهوه یکی از روش‌ های پرطرفدار فال‌گیری و پیشگویی با استفاده از ته‌ مانده قهوه ای که نوشیده شده‌ است . برای گرفتن فال قهوه معمولاً برای این کار از قهوه ترک استاده می‌ کنند . فال قهوه روزانه خود را میتوانید در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

  فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین

  در فال قهوه شما دیده شد:

  اسب : نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) - تغییرات در وضع زندگی

  مرغ : به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

  آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

  شلوار : آبرو و حیثیت - سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

  اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

  سیب : صاحب فرزند شدن - خیر و خوشی - خبر خوش - برکت – کامل و خوب بودن

  قارچ : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.

  فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت

  در فال قهوه شما دیده شد:

  نخود : نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

  شمشیر : مبارزه با دشمن - سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

  کفتار : نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است - دزدی و چپاول - مواظب اموالتان باشید.

  خط مستقیم بلند : زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات – مسافرتهای سودمند

  انگشتری : از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.

  لکه های روشن : روشنی در فکر و عمل – گشایش - نیکبختی

  شهاب : خبرهای غیر منتظره – امیدواری

  فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

  در فال قهوه شما دیده شد:

  شانه : دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده - آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.

  خط مستقیم کوتاه : زندگی آرام – خوش و متوسط

  شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

  قلب : روابط عاطفی

  گاو : فراوانی محصولات - نعمت فراوان بدست آوردن

  پول : نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد - مراقب امور مالی خود باشید

  ابرو : نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

  فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  صخره : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

  چرخ : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

  ستاره : مقام و منزلت - با علما و دانشمندان ملاقات میکنید. بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن - به معنی شانس و خوشبختی است - به انتظار طولانی نیز تعبیر می شود.

  سگ : دوستانی مهربان و وفادار - دریافت خبری خوب

  حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان است : میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

  چنگال : در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.

  چراغ : کدبانوی منزل است - زندگی خوش و راحتی داشتن - آسایش.

  فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

  در فال قهوه شما دیده شد:

  شانه : دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده - آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.

  خط مستقیم کوتاه : زندگی آرام – خوش و متوسط

  شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

  قلب : روابط عاطفی

  گاو : فراوانی محصولات - نعمت فراوان بدست آوردن

  پول : نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد - مراقب امور مالی خود باشید

  ابرو : نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

  فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

  در فال قهوه شما دیده شد:

  توپ : با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید - به زندگی بدون ثبات اشاره می کند - به معنی تغییرات مداوم است.

  مهر و سجاده : دعا – نذر – نیت خیر

  اتومبیل : دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.

  جعبه : داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.

  ستاره : مقام و منزلت - با علما و دانشمندان ملاقات میکنید. بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن - به معنی شانس و خوشبختی است - به انتظار طولانی نیز تعبیر می شود.

  مربع : میراث و سود را توضیح می دهد - خانه تازه - سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

  سکه : رهائی از فقر و بدبختی - نجات پیدا کردن از قرض و بدهی - خوش شانسی

  فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

  در فال قهوه شما دیده شد:

  میمون : زیرکی - موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

  پلکان : در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.

  ابر باران زا : تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختیها

  چراغ : کدبانوی منزل است - زندگی خوش و راحتی داشتن - آسایش.

  انگور : بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.

  قلم : رفع نگرانی - بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

  تیرو کمان : تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

  فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  V (انگلیسی) : پیروزی و موفقیت

  شتر : ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان

  تپه های منفرد : گرفتاری های موقت – دوستان ناباب

  جام : ریخت و پاش - ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان - جمع شدن دوستان قدیمی

  فرم تخم مرغی : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

  استخوان : نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

  قوری : خادم و خدمتگذار - برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید - حادثه ای شگفت آور - زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

  فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

  در فال قهوه شما دیده شد:

  برج : دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی

  ترازو : نشانه عدل و انصاف است - از عدل و درستی حکم میکند - رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

  زنبور عسل : مال و نعمت - خیر و برکت - ارث و میراث از راه صحیح.

  بار و اندوخته : پس انداز

  خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

  کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

  بطری : به فکر سلامتی خود باشید - جرو بحث نکنید.

  فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین آذر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  فیل : سمبل بزرگی، قدرت و منزلت - دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید - قدرت و موفقیت

  ببر : دشمن دلیر و بی باک ، اما بزرگوار نیز هست.

  جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه - پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی - رسیدن به معشوق.

  مار : سمبل دشمنی است - دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند - امانت – افترا – خدعه - حسادت – ریای زن یا مرد

  حلقه گل : غصه ای که تمام می شود - رهایی از غصه ها

  چوب : نفاق و دوروئی است، مراقب باشید

  جعبه : داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.

  فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین دی

  در فال قهوه شما دیده شد:

  داس : با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن - درو کردن.

  آسیاب : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

  V (انگلیسی) : پیروزی و موفقیت

  پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

  مثلث متساوی الاضلاع : موفقیت در امور اقتصادی – ارث بردن

  کرم : گرفتاریهای کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

  گل : شادی بزرگ - دوستی واقعی - جوان حساس و خجالتی - خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

  فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

  در فال قهوه شما دیده شد:

  ماه : عشق و نامزدی - ازدواج - با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید - گاهی ناراحتی روحی و روانی

  دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.

  آتش افروخته : نشانگر قوت و قدرت است - حاکم و سر پرست.

  کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

  ظرف غذا : روزی و برکت – مهمانی

  عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

  نرده بام : موفقیت و پیروزی - موفقیت شما حتمی است با شکیبائی آن را دنبال کنید - کار زیاد و پیشروی - رسیدن به رفاه اقتصادی - موفقیت اجتماعی - ترقی - تغییر

  فال قهوه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

  در فال قهوه شما دیده شد:

  قطار : مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

  ابر : خداوند به شما علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علمتان بهره مند خواهند شد - ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید

  اتومبیل : دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.

  لکه های روشن : روشنی در فکر و عمل – گشایش - نیکبختی

  سه پایه : حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

  سپر : پناه دهنده از امور ناپسند - محافظت شده از جائی.

  کتاب : گشایش در کارها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر

   

  آیا این خبر مفید بود؟
  ارسال نظر: