فال قهوه | فال قهوه روزانه

  فال قهوه روزانه 13 شهریورماه | فال قهوه روزانه 13 شهریورماه شما چه چیزی نشان میدهد؟

  فال قهوه روزانه خود را در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

  فال قهوه روزانه 13 شهریورماه | فال قهوه روزانه 13 شهریورماه شما چه چیزی نشان میدهد؟
  کدخبر : 14323
  پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

  فال قهوه در کشور ها و مناطق جهان راه و رسم‌ های گوناگونی دارد. اصول فال قهوه این ترتیب است که بخش بیشتر مایع ته قهوه را می‌ نوشند و مخلوط غلیظی از قهوه و آ در ته فنجان به جا می‌ ماند سپس فنجان را روی نعلبکی بر می‌ گردانند. فال قهوه یکی از روش‌ های پرطرفدار فال‌گیری و پیشگویی با استفاده از ته‌ مانده قهوه ای که نوشیده شده‌ است . برای گرفتن فال قهوه معمولاً برای این کار از قهوه ترک استاده می‌ کنند . فال قهوه روزانه خود را میتوانید در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

  فال قهوه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین

  در فال قهوه شما دیده شد:

  حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان است : میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

  صورت انسان : فال خوب - ازدواج

  خط کج : دوستی های ساختگی و ظاهری - دو رویی - فریب

  حلقه شکسته : ناامیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

  پرده : کنجکاو بودن در زندگی - میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

  دو انسان چهره به چهره : گفتگو و سازگاری در پیش دارید

  ابرو : نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

  فال قهوه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت

  در فال قهوه شما دیده شد:

  پاکت : در یافت خبری شاد - از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

  قیچی : جدائی و دوری - بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی - به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

  تخت خواب : ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

  کلید : حل مشکلات - پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند - موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

  روباه : فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.

  زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید - شادی

  حوض : علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن - علم تان افزونی میابد.

  فال قهوه

  فال قهوه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

  در فال قهوه شما دیده شد:

  چراغ : کدبانوی منزل است - زندگی خوش و راحتی داشتن - آسایش.

  انار : اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.

  قارچ : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.

  کفتار : نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است - دزدی و چپاول - مواظب اموالتان باشید.

  صندلی : محبت و دلگرمی - از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد - بهتر شدن کارها از هر نظر - ارتقا در کار – ریاست

  چتر نجات : برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

  خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

  فال قهوه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها - ازدواجی خوشحال کننده - زندگی خانوادگی خوش – تندرستی - سعادت

  پا : سفری کوتاه در پیش خواهید داشت - پیشروی اهداف – استقامت – حرکت

  ریسمان : عمر طولانی - سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.

  اتومبیل : دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.

  کاسه واژگون : درماندگی - فقر - گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.

  دست : دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید - توانمندی در عمل - قدرت

  شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد - محقق شدن یک آرزو - دریافت کمکی از ماورا - قابلیت عمل کردن به یک قول - بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

  فال قهوه

  فال قهوه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

  در فال قهوه شما دیده شد:

  سکه : رهائی از فقر و بدبختی - نجات پیدا کردن از قرض و بدهی - خوش شانسی

  قفل : موانع - سد - برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

  ابرو : نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

  حصار : در بند قرار گرفتن - جای امن - چند صباحی احتیاط کنید.

  پیمانه : نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.

  ستاره : مقام و منزلت - با علما و دانشمندان ملاقات میکنید. بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن - به معنی شانس و خوشبختی است - به انتظار طولانی نیز تعبیر می شود.

  دیگ : صاحب خانه - کدبانوی خانه - خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

  فال قهوه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

  در فال قهوه شما دیده شد:

  پل : عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر - موفقیت در زندگی - رفع غم و غصه ها - حل مسئله ای طولانی.

  دیوار : مانع - دفاع از حریم - وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

  خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است - به استعداد فوق العاده ای میرسید - برکتی بزرگ – حمایت والدین

  چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.

  پنجره باز : یک گرفتاری، اما با عاقبت خوش

  جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه - پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی - رسیدن به معشوق.

  بالن : توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

  فال قهوه

  فال قهوه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  پول : نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد - مراقب امور مالی خود باشید

  عقرب : جدائی - هرج و مرج - حسادت - رنج و زحمت و تحمل خسارت.

  مار : سمبل دشمنی است - دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند - امانت – افترا – خدعه - حسادت – ریای زن یا مرد

  زنگوله : بگو مگو - دعوا و مرافعه - بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

  مرغابی : دعوت به مهمانی و جشن - سمبل پاکی - عشق و سعادت زناشوئی - به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.

  آب فشان : موفقیت و شادی - در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

  راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.

  فال قهوه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

  در فال قهوه شما دیده شد:

  مورچه : نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی - با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید - باغیرت بودن - دریافت مزد زحمات

  آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت - گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

  اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

  باد برن : دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

  هدهد : خیر - خوشی و رفاه - بزرگی و مقام - پیروزی

  دست در دست بودن دو مرد : رسیدن به سازگاری - توافق

  خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

  فال قهوه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین آذر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد - موفقیت و خوشحالی.

  داس : با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن - درو کردن.

  چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.

  ماه : عشق و نامزدی - ازدواج - با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید - گاهی ناراحتی روحی و روانی

  ببر : دشمن دلیر و بی باک ، اما بزرگوار نیز هست.

  مربع : میراث و سود را توضیح می دهد - خانه تازه - سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

  گوش : نصیحت پذیری – خبر های تازه

  فال قهوه

  فال قهوه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین دی

  در فال قهوه شما دیده شد:

  آفتاب : سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

  ظرف غذا : روزی و برکت – مهمانی

  قلب : روابط عاطفی

  بینی : قدرت تشخیص – حس فعال

  باد برن : دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

  گردن بند : عشق و نامزدی و شروع آن - خبرهای خوش

  انسان در حال سجده : شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی

  فال قهوه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

  در فال قهوه شما دیده شد:

  دامن : رنج و اندوه در برابر عشق - ناامیدی - در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.

  مرغ : به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

  کفش : برای مرد: زن کدبانو و زیبائی میگیرید - برای زن، قوت و نیرومندی می باشد، ارثیه - مهمانی - دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار

  سگ : دوستانی مهربان و وفادار - دریافت خبری خوب

  دیگ : صاحب خانه - کدبانوی خانه - خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

  آتش افروخته : نشانگر قوت و قدرت است - حاکم و سر پرست.

  زنبور : شخص مزاحم - از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

  فال قهوه

  فال قهوه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

  در فال قهوه شما دیده شد:

  گوش : نصیحت پذیری – خبر های تازه

  زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید - شادی

  تیرو کمان : تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

  قوری : خادم و خدمتگذار - برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید - حادثه ای شگفت آور - زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

  دو انسان چهره به چهره : گفتگو و سازگاری در پیش دارید

  پا : سفری کوتاه در پیش خواهید داشت - پیشروی اهداف – استقامت – حرکت

  آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت - گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

  آیا این خبر مفید بود؟
  ارسال نظر: