فال ابجد | فال ابجد روزانه

فال ابجد روزانه 7 شهریورماه | فال ابجد روزانه 7 شهریورماه شما چه چیزی نشان میدهد؟

فال ابجد روزانه خود را در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

فال ابجد روزانه 7 شهریورماه | فال ابجد روزانه 7 شهریورماه شما چه چیزی نشان میدهد؟
کدخبر : 14203
پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

فال ابجد یکی از فال های  محبوب است که برای پیش بینی طالع از آن استفاده می شود. فال ابجد یکی از فال هایی است که  طرفدار زیادی دارد. فال ابجد به زمان دانیال نبی و بعد ها به دوره ی امام جعفر صادق برمیگردد. فال ابجد نیز مانند تمام فال ها بیشتر جنبه سرگرمی دارد و سرنوشت همه دست خدای متعال است. فال ابجد روزانه خود را میتوانید در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

فـال ابجد روزانه متولدین فروردین

حروف ابجد فال شما : آ ج ب

تعبیر فال شما :با این نیتی که کرده ای به خواسته ات میرسی و خداوند تو را از غم و رنج میرهاند و پول و ثروت خوبی نصیب تو میشود. اگر با کسی منازعه و دعوا داری عاقبت به نفع تو خواهد شد. اگر او با تو نمی سازد نگران نباش عاقبت رام خواهد شد. اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می آوری. از عبادت کوتاهی نکن تا کارت راست و هم قلبت مصفا شود.

یژگی های متولدین فروردین

سمبل

    

معروف به

    

شعار

    

ستاره حاکم

    

عنصر وجود

قوچ

    

نوزاد طبیعت

    

من هستم

    

مارس (مریخ)

    

آتش

فلز وجود

    

سنگ خوش یمن

    

رنگ محبوب

    

عدد خوش یمن

    

روز مبارک

آهن

    

یاقوت، الماس قرمز

    

صورتی روشن

    

9

    

سه شنبه

 

فـال ابجد روزانه متولدین اردیبهشت

حروف ابجد فال شما : ب د آ

تعبیر فال شما : طالعت خوب است اما از نیتی که داری دوری کن. پشیمانی دارد و غمگین خواهی شد. نباید چنین قصدی را دنبال کنی. شخصی سیاه چهره با تو دشمنی دارد از او بزر حذر باش. مدتی است که کارت خوب نیست، اما اگر صبر داشته باشی گشایش در کارت دیده میشود و به مرادت میرسی.

 ویژگی های متولدین اردیبهشت

سمبل

    

معروف به

    

شعار

    

ستاره حاکم

    

عنصر وجود

گاو نر

    

طفل شیرخوار طبیعت

    

همه چیز مال من است

    

ونوس (زهره)

    

خاک

فلز وجود

    

سنگ خوش یمن

    

رنگ محبوب

    

عدد خوش یمن

    

روز مبارک

مس

    

یاقوت کبود

    

آبی آسمانی، صورتی، بنفش

    

6

    

جمعه

 

فـال ابجد روزانه متولدین خرداد

حروف ابجد فال شما : ج ج د

تعبیر فال شما :طالعت خوب نیست اما به زودی نحوست طالعت بر طرف میشود و به مقصود خود خواهی رسید. از چیزی در تشویش هستی بزودی تشویشت بر طرف میشود. کسی در فکر صدمه زدن به شماست به خدا توکل کن تا حیله اش برطرف شود. رازت را به هر کسی نگو و در نماز کاهلی نکن.

 ویژگی های متولدین خرداد

سمبل

    

معروف به

    

شعار

    

ستاره حاکم

    

عنصر وجود

دوقلوها

    

کودک طبیعت

    

من فکر می‌کنم

    

مرکوری (عطارد)

    

هوا

فلز وجود

    

سنگ خوش یمن

    

رنگ محبوب

    

عدد خوش یمن

    

روز مبارک

جیوه

    

زمرد کبود

    

زرد، سبز، آبی

    

5

    

چهارشنبه

 

فـال ابجد روزانه متولدین تیر

حروف ابجد فال شما : د د آ

تعبیر فال شما : طالعت روشن است موفقیت خوبی در پیش داری و بر بدخواهان و مخالفان پیروز میشوی و به مراد و مقصود میرسی. تا چند روز آینده خبری خوشحال کننده به تو میرسد. اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری به آن عمل کن. با زنان گفتگو یا بگو مگویی خواهی داشت اما رنجی به تو نمیرسد.

 ویژگی های متولدین تیر

سمبل

    

معروف به

    

شعار

    

ستاره حاکم

    

عنصر وجود

خرچنگ

    

تازه بالغ طبیعت

    

من احساس می‌کنم

    

ماه

    

هوا

فلز وجود

    

سنگ خوش یمن

    

رنگ محبوب

    

عدد خوش یمن

    

روز مبارک

نقره

    

مروارید

    

سایه ای از رنگ‌های خاکستری و آبی و سبز

    

2

    

دوشنبه

 

فـال ابجد روزانه متولدین مرداد

 حروف ابجد فال شما : د ب د

تعبیر فال شما : طالع خوبی داری و به خواسته ات میرسی و روزی حلال به دستت میرسد قدرش را بدان. سعی کن به کسی خیانت نکنی چون صدمه ی بزرگی خواهی خورد. اگر قصد سفر دوری داری، از آن منصرف شو زیرا به رنج و زحمت خواهی افتاد. و از کار و تلاش غفلت مکن تا به مقصود برسی انشا الله.

 ویژگی های متولدین مرداد

سمبل

    

معروف به

    

شعار

    

ستاره حاکم

    

عنصر وجود

شیر

    

جوان طبیعت

    

من اراده می‌کنم

    

خورشید

    

آتش

فلز وجود

    

سنگ خوش یمن

    

رنگ محبوب

    

عدد خوش یمن

    

روز مبارک

طلا

    

یاقوت زرد

    

رنگ‌های غروب خورشید

    

1

    

یکشنبه

 

فـال ابجد روزانه متولدین شهریور

 حروف ابجد فال شما : د د ج

تعبیر فال شما :گشایش خوبی در کارت ایجاد میشود. به زودی به چنان توفیق و سعادتی میرسی که بر تو حسودی کنند. از یکی از خویشان و نزدیکان بی اطلاعی. به زودی از او خبری به دست تو میرسد. اگر گم شده ای داری، آن را پیدا میکنی. اگر صبور باشی و به خدا توکل کنی به مرادت خواهی رسید انشاءالله.

 ویژگی های متولدین شهریور

سمبل

    

معروف به

    

شعار

    

ستاره حاکم

    

عنصر وجود

فرشته

    

بالغ طبیعت

    

من تجزیه و تحلیل می‌کنم

    

ولکان و مرکوری

    

خاک

فلز وجود

    

سنگ خوش یمن

    

رنگ محبوب

    

عدد خوش یمن

    

روز مبارک

پلاتین

    

عقیق سبز

    

سایه‌ای از خاکستری، سبز، نقره‌ای

    

5

    

چهارشنبه

فـال ابجد روزانه متولدین شهریور

 حروف ابجد فال شما : د د ج

تعبیر فال شما :گشایش خوبی در کارت ایجاد میشود. به زودی به چنان توفیق و سعادتی میرسی که بر تو حسودی کنند. از یکی از خویشان و نزدیکان بی اطلاعی. به زودی از او خبری به دست تو میرسد. اگر گم شده ای داری، آن را پیدا میکنی. اگر صبور باشی و به خدا توکل کنی به مرادت خواهی رسید انشاءالله.

 ویژگی های متولدین شهریور 

سمبل

معروف به

شعار

ستاره حاکم

عنصر وجود

فرشته

بالغ طبیعت

من تجزیه و تحلیل می‌کنم

ولکان و مرکوری

خاک

فلز وجود

سنگ خوش یمن

رنگ محبوب

عدد خوش یمن

روز مبارک

پلاتین

عقیق سبز

سایه‌ای از خاکستری، سبز، نقره‌ای

5

چهارشنبه

فـال ابجد روزانه متولدین مهر

 حروف ابجد فال شما : ج آ آ

تعبیر فال شما : به آنچه نیت کرده ای میرسی اما باید منتظر بمانی. از اعمال بد دوری کن تا از غم و رنج در امان بمانی. از فکر بد و پول حرام دوری کن، خداوند روزی تو را به تو حواله کرده است. به زودی یک خبر خوشحال کننده به تو میرسد که تغییراتی در زندگی تو به وجود می آورد. اگر در همه ی امور به خداوند توکل کنی به مقصودت می رسی.

 ویژگی های متولدین مهر 

سمبل

معروف به

شعار

ستاره حاکم

عنصر وجود

ترازو

با آرمان ازدواج

من تعادل برقرار می‌کنم

ونوس (زهره)

هو

فلز وجود

سنگ خوش یمن

رنگ محبوب

عدد خوش یمن

روز مبارک

مس درخشان

الماس، اوپال

بژ، قهوه‌ای

6

جمعه

 

فـال ابجد روزانه متولدین آبان

 حروف ابجد فال شما : ج ج آ

تعبیر فال شما : نیتت بر آورده میشود و آنچه که طلب کرده ای به دست خواهی آورد. گشایش مالی در فالت دیده میشود. اگر دست به کار جدیدی زده ای توفیق خوبی همراه خواهد داشت. اگر نو رسیده ای داری قدمش برای تو خیر است. به توصیه و نصایح دیگران گوش کن تا به نیت و مراد دلت برسی.

 ویژگی های متولدین آبان 

سمبل

معروف به

شعار

ستاره حاکم

عنصر وجود

عقرب

با آرمان ...

من آرزو می‌کنم

پلوتو

آب

فلز وجود

سنگ خوش یمن

رنگ محبوب

عدد خوش یمن

روز مبارک

آهن

سیلیس

قرمز تیره

9

سه شنبه

 

فـال ابجد روزانه متولدین آذر

 

 حروف ابجد فال شما : ب آ ج

تعبیر فال شما :حاجت و آرزویی داری که برآورده میشود. گشایشی در کارت پیدا میشود و ایام خوشی خواهی داشت. اگر مشکلی داری به زودی برطرف میشود اگر این مشکل مالی باشد موقعیت مالی خوبی پیدا میکنی. در طالعت فرزند زیاد دیده میشود. فرزندانی خوب و خوش قدم.

 ویژگی های متولدین آذر 

سمبل

معروف به

شعار

ستاره حاکم

عنصر وجود

تیر و کمان

با آرمان کسب اطلاعات

من می‌بینم

ژوپیتر (مشتری)

آتش

فلز وجود

سنگ خوش یمن

رنگ محبوب

عدد خوش یمن

روز مبارک

قلع

فیروزه

ارغوانی

3

پنج‌شنبه

 

فـال ابجد روزانه متولدین دی

 حروف ابجد فال شما : آ آ د

تعبیر فال شما روزهای خوبی در پیش داری. نا امید نباش. از کسی جز خدا یاری نخواه و از رحمت حق غافل نشو افکار و نیات پاک در سر داشته باش تا بخت به تو روی آورد و گشایشی در کارت ایجاد شود. از افراد بد دوری کن. غیبت نکن. هدف یا کاری را که داری دنبال کن تا به توفیق برسی. انشا الله .

 ویژگی های متولدین دی 

سمبل

معروف به

شعار

ستاره حاکم

عنصر وجود

بز

با آرمان تجربه کردن

من به کار می‌گیرم

ساترن (زحل)

خاک

فلز وجود

سنگ خوش یمن

رنگ محبوب

عدد خوش یمن

روز مبارک

سرب

عقیق رنگارنگ

سیاه، قهوه‌ای

8

شنبه

 

فـال ابجد روزانه متولدین بهمن

 حروف ابجد فال شما : ب ب ج

تعبیر فال شما :این نیتی که داری هیچ نفعی برایت ندارد. بهتر است از این خواسته دست برداری. از کارهای بد و حرام پرهیز کن و به حلال قناعت کن. در کارت گشایش خوبی پیدا خواهد شد اگر مراقب افکار و نیاتت باشی. در زندگی صبر پیشه کن و به خداوند امیدوار باش.

 ویژگی های متولدین بهمن 

سمبل

معروف به

شعار

ستاره حاکم

عنصر وجود

دلو

با آرمان ایده‌آلیستی

من می‌دانم

اورانوس

هو

فلز وجود

سنگ خوش یمن

رنگ محبوب

عدد خوش یمن

روز مبارک

اورانیوم

یاقوت کبود

آبی آسمانی

4

شنبه

 

فـال ابجد روزانه متولدین اسفند

حروف ابجد فال شما : د ب آ

تعبیر فال شما : طالعت روشن است. تشویش را از خودت دور کن. کارها بر وفق مراد تو خواهد شد. اگر چیزی را از خدا طلب کردی به آن می رسی. اگر قصد سفر و یا انجام معامله ای داری، آن را انجام بده برایت سودبخش است.

 ویژگی های متولدین اسفند 

سمبل

معروف به

شعار

ستاره حاکم

عنصر وجود

ماهی

با آرمان تفویض

من باور دارم

نپتون

آب

فلز وجود

سنگ خوش یمن

رنگ محبوب

عدد خوش یمن

روز مبارک

تشعشعی از فلزات مصنوعی

زمرد

سایه آبی و سبز دریایی

7

پنج شنبه

آیا این خبر مفید بود؟
اخبار مرتبط سایر رسانه‌ها
  اخبار از پلیکان
  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت گشتنی نیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
  ارسال نظر:

  اخبار روز سایر رسانه ها
   اخبار از پلیکان
   تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت گشتنی نیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد