فال قهوه | فال قهوه روزانه

  فال قهوه روزانه 4 شهریورماه | فال قهوه روزانه 4 شهریورماه شما چه چیزی نشان میدهد؟

  فال قهوه روزانه خود را در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

  فال قهوه روزانه 4 شهریورماه | فال قهوه روزانه 4 شهریورماه شما چه چیزی نشان میدهد؟
  کدخبر : 14140
  پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

  فال قهوه در کشور ها و مناطق جهان راه و رسم‌ های گوناگونی دارد. اصول فال قهوه این ترتیب است که بخش بیشتر مایع ته قهوه را می‌ نوشند و مخلوط غلیظی از قهوه و آ در ته فنجان به جا می‌ ماند سپس فنجان را روی نعلبکی بر می‌ گردانند. فال قهوه یکی از روش‌ های پرطرفدار فال‌گیری و پیشگویی با استفاده از ته‌ مانده قهوه ای که نوشیده شده‌ است . برای گرفتن فال قهوه معمولاً برای این کار از قهوه ترک استاده می‌ کنند . فال قهوه روزانه خود را میتوانید در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

  فال قهوه ۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین

  در فال قهوه شما دیده شد:

  ابر باران زا : تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختیها

  تیرو کمان : تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

  شلوار : آبرو و حیثیت - سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

  پرنده : خبر خوش - ملاقاتهای سودمند و شادی بخش - ارمقان خوبی در راه دارید - خبر دهنده بخت و اقبال است.

  انسان در حال دعا کردن : دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

  بشکه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور - شب نشینی با شکوه - عروسی

  میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

  فال قهوه ۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت

  در فال قهوه شما دیده شد:

  مرغابی : دعوت به مهمانی و جشن - سمبل پاکی - عشق و سعادت زناشوئی - به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.

  تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است - در یک دعوا فاتح شدن

  پرنده : خبر خوش - ملاقاتهای سودمند و شادی بخش - ارمقان خوبی در راه دارید - خبر دهنده بخت و اقبال است.

  قلم : رفع نگرانی - بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

  ظرف غذا : روزی و برکت – مهمانی

  پرستو : خبر خوب – تحول - جهشی که باید در آن محتاط بود.

  شاخ : موفقیت مالی - دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

  فال قهوه ۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

  در فال قهوه شما دیده شد:

  زنبور عسل : مال و نعمت - خیر و برکت - ارث و میراث از راه صحیح.

  طاووس : شکوه و جلال - تجمل - چیزی که موجب افتخار شود - فخ فروشی - غرور

  پرنده : خبر خوش - ملاقاتهای سودمند و شادی بخش - ارمقان خوبی در راه دارید - خبر دهنده بخت و اقبال است.

  مسواک : مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.

  انار : اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.

  سنجاب : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی

  کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع - ارث - مسافرت دریا و سفری خوش - خبری خوب - سفری طولانی

  فال قهوه ۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  فیل : سمبل بزرگی، قدرت و منزلت - دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید - قدرت و موفقیت

  لوبیا : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.

  تخت خواب : ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

  آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

  انگشتری : از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.

  پرنده : خبر خوش - ملاقاتهای سودمند و شادی بخش - ارمقان خوبی در راه دارید - خبر دهنده بخت و اقبال است.

  آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

  فال قهوه ۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

  در فال قهوه شما دیده شد:

  فرم تخم مرغی : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

  نعل : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است - گاهی به معنی سفر است

  مگس : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

  قفل : موانع - سد - برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

  ترازو : نشانه عدل و انصاف است - از عدل و درستی حکم میکند - رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

  کت : گرمی - عشق و محبت

  مستطیل : در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

  فال قهوه ۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

  در فال قهوه شما دیده شد:

  تخت خواب : ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

  انسان در حال دعا کردن : دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

  خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

  دانه تسبیح : عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت

  گردن بند پاره : قهر و جدائی - فاصله

  سد : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

  سوزن : دوست و غمخوار - حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.

  فال قهوه ۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  میخ : سمبل پایداری و مقاومت - اگر به کار خود واقف هستید آن را رها نکنید - تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی

  صخره : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

  چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.

  کژدم : دشمن ضعیف - تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.

  چتر نجات : برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

  نرده بام : موفقیت و پیروزی - موفقیت شما حتمی است با شکیبائی آن را دنبال کنید - کار زیاد و پیشروی - رسیدن به رفاه اقتصادی - موفقیت اجتماعی - ترقی - تغییر

  فرم تخم مرغی : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

  فال قهوه ۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

  در فال قهوه شما دیده شد:

  دست های دراز : حماقت – اشتباه - بی اعتقادی

  شهاب : خبرهای غیر منتظره – امیدواری

  چراغ : کدبانوی منزل است - زندگی خوش و راحتی داشتن - آسایش.

  آسیاب : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

  حوض : علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن - علم تان افزونی میابد.

  تپه های منفرد : گرفتاری های موقت – دوستان ناباب

  عقرب : جدائی - هرج و مرج - حسادت - رنج و زحمت و تحمل خسارت.

  فال قهوه ۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین آذر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

  طاووس : شکوه و جلال - تجمل - چیزی که موجب افتخار شود - فخ فروشی - غرور

  دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج - مشارکت

  مرغ : به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

  بادام : رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید - طالع خوش

  حوض : علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن - علم تان افزونی میابد.

  شمشیر : مبارزه با دشمن - سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

  فال قهوه ۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین دی

  در فال قهوه شما دیده شد:

  خط منکسر (شکسته) : کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

  خط مستقیم کوتاه : زندگی آرام – خوش و متوسط

  مسواک : مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.

  لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید - در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

  چوب : نفاق و دوروئی است، مراقب باشید

  تخت خواب : ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

  شمشیر : مبارزه با دشمن - سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

  فال قهوه ۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

  در فال قهوه شما دیده شد:

  آتش کوتاه : نزدیک شدن به مقامی والا - در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.

  میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

  شلوغی : شرکت در یک اجتماع

  خط کج : دوستی های ساختگی و ظاهری - دو رویی - فریب

  ساعت : نشان قلب است ، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.

  زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید - شادی

  استخوان : نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

  فال قهوه ۴ شهریور ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

  در فال قهوه شما دیده شد:

  خرس : دشمن بدطینت، احمق و تند خو - از این خصلتها دوری کنید - تکیه گاه - یاور- متکی به کسی یا چیزی

  خط منکسر (شکسته) : کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

  کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر - به دست آوردن موفقیت به سختی - به مشقت نیز تعبیر می شود.

  بالن : توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

  دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج - مشارکت

  کاسه : رزق و روزی - وضعی مالی رو به بهبود

  حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان است : میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

  آیا این خبر مفید بود؟
  ارسال نظر: