فال قهوه | فال قهوه روزانه

  فال قهوه روزانه 1 شهریورماه | فال قهوه روزانه 1 شهریورماه شما چه چیزی نشان میدهد؟

  فال قهوه روزانه خود را در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

  فال قهوه روزانه 1 شهریورماه | فال قهوه روزانه 1 شهریورماه شما چه چیزی نشان میدهد؟
  کدخبر : 14068
  پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

  فال قهوه در کشور ها و مناطق جهان راه و رسم‌ های گوناگونی دارد. اصول فال قهوه این ترتیب است که بخش بیشتر مایع ته قهوه را می‌ نوشند و مخلوط غلیظی از قهوه و آ در ته فنجان به جا می‌ ماند سپس فنجان را روی نعلبکی بر می‌ گردانند. فال قهوه یکی از روش‌ های پرطرفدار فال‌گیری و پیشگویی با استفاده از ته‌ مانده قهوه ای که نوشیده شده‌ است . برای گرفتن فال قهوه معمولاً برای این کار از قهوه ترک استاده می‌ کنند . فال قهوه روزانه خود را میتوانید در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

  فال قهوه روزانه متولدین فروردین

  در فال قهوه شما دیده شد:

  دست در دست بودن دو زن : صحبت علیه کسی - دسیسه چینی

  گردن بند پاره : قهر و جدائی - فاصله

  فیل : سمبل بزرگی، قدرت و منزلت - دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید - قدرت و موفقیت

  پرده : کنجکاو بودن در زندگی - میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

  لب : نشانگر قرابت و خویشی است - از زخم زبانها نهراسید - احترام و عزت پیدا میکنید.

  خرگوش : زود رنج - در برابر حادثه سریع خود را میبازید - درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

  قوری : خادم و خدمتگذار - برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید - حادثه ای شگفت آور - زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

  فال قهوه روزانه متولدین اردیبهشت

  در فال قهوه شما دیده شد:

  خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

  خط کج : دوستی های ساختگی و ظاهری - دو رویی - فریب

  ساعت : نشان قلب است ، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.

  تخت : به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

  پلکان : در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.

  گربه : نیرنگ و فریب از سوی دوستان - برای شما دوستان خوبی نمیباشند - ریاکار و خائن - طنازی - ظرافت در رفتار - جستن با دقت ، یک شخص دمدمی مزاج

  قایق : بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق - عشق و دوستی.

  فال قهوه روزانه متولدین خرداد

  در فال قهوه شما دیده شد:

  شلوار : آبرو و حیثیت - سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

  خرچنگ : بد اخلاقی - کینه توزی - فرومایگی - احتیاط را از دست ندهید.

  کتاب : گشایش در کارها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر

  پلنگ : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

  چراغ : کدبانوی منزل است - زندگی خوش و راحتی داشتن - آسایش.

  آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

  سد : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

  فال قهوه روزانه متولدین تیر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  هدهد : خیر - خوشی و رفاه - بزرگی و مقام - پیروزی

  پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

  جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه - پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی - رسیدن به معشوق.

  ماه : عشق و نامزدی - ازدواج - با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید - گاهی ناراحتی روحی و روانی

  گربه : نیرنگ و فریب از سوی دوستان - برای شما دوستان خوبی نمیباشند - ریاکار و خائن - طنازی - ظرافت در رفتار - جستن با دقت ، یک شخص دمدمی مزاج

  برج : دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی

  ظرف غذا : روزی و برکت – مهمانی

  فال قهوه روزانه متولدین مرداد

  در فال قهوه شما دیده شد:

  مگس : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

  اسب : نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) - تغییرات در وضع زندگی

  چکش : موفقیت در مشکلات - در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

  تخم مرغ شکسته : یاس و نا امیدی موقت - از بین رفتن بخت و اقبال

  سوسمار : دشمن نادان - قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

  کلید : حل مشکلات - پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند - موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

  دست های دراز : حماقت – اشتباه - بی اعتقادی

  فال قهوه روزانه متولدین شهریور

  در فال قهوه شما دیده شد:

  دست در دست بودن دو زن : صحبت علیه کسی - دسیسه چینی

  شلوار : آبرو و حیثیت - سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

  خرس : دشمن بدطینت، احمق و تند خو - از این خصلتها دوری کنید - تکیه گاه - یاور- متکی به کسی یا چیزی

  تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است - در یک دعوا فاتح شدن

  پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

  استخوان : نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

  چکش : موفقیت در مشکلات - در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

  آموزش تفسیر انواع اشکال در فال قهوه

  فال قهوه روزانه متولدین مهر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  کت : گرمی - عشق و محبت

  جارو : خادم و خدمتکار - مرتفع شدن غم و اندوه - به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها

  پنجه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

  شمشیر : مبارزه با دشمن - سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

  قلب : روابط عاطفی

  خرچنگ : بد اخلاقی - کینه توزی - فرومایگی - احتیاط را از دست ندهید.

  اسب : نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) - تغییرات در وضع زندگی

  فال قهوه روزانه متولدین آبان

  در فال قهوه شما دیده شد:

  میمون : زیرکی - موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

  حوض : علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن - علم تان افزونی میابد.

  آسیاب : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

  آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

  خط مستقیم کوتاه : زندگی آرام – خوش و متوسط

  ظرف غذا : روزی و برکت – مهمانی

  چاقو : طلاق و جدائی - بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی - قطع ارتباط - درگیری و دعوا - دعوای غیر منطقی – خشونت

  فال قهوه روزانه متولدین آذر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

  باز : آسایش - شادی - بشارت دادن - رسیدن به مراد و یافتن مال.

  پلنگ : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

  قرص : شفا - بهبودی - بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد.

  نامه : خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

  پا : سفری کوتاه در پیش خواهید داشت - پیشروی اهداف – استقامت – حرکت

  کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر - به دست آوردن موفقیت به سختی - به مشقت نیز تعبیر می شود.

  فال قهوه روزانه متولدین دی

  در فال قهوه شما دیده شد:

  سنجاب : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی

  خط مستقیم کوتاه : زندگی آرام – خوش و متوسط

  انسان در حال سجده : شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی

  مرغ : به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

  ستاره : مقام و منزلت - با علما و دانشمندان ملاقات میکنید. بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن - به معنی شانس و خوشبختی است - به انتظار طولانی نیز تعبیر می شود.

  دست های دراز : حماقت – اشتباه - بی اعتقادی

  دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج - مشارکت

  فال قهوه روزانه متولدین بهمن

  در فال قهوه شما دیده شد:

  بینی : قدرت تشخیص – حس فعال

  خیمه : تامین مالی - افزایش مال و نعمت - نگران آینده نباشید.

  پرده : کنجکاو بودن در زندگی - میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

  زنبور : شخص مزاحم - از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

  پلنگ : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

  میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

  عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

  فال قهوه روزانه متولدین اسفند

  در فال قهوه شما دیده شد:

  چراغ : کدبانوی منزل است - زندگی خوش و راحتی داشتن - آسایش.

  کتاب : گشایش در کارها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر

  دو انسان پشت به پشت : دلخوری از موضوعی - رنجیده خاطر شدن

  نخود : نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

  صورت انسان : فال خوب - ازدواج

  دود : گرفتاری - مشکلات - سختی

  تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است - در یک دعوا فاتح شدن

  آیا این خبر مفید بود؟
  ارسال نظر: