فال قهوه | فال قهوه روزانه

  فال قهوه روزانه 30 مردادماه | فال قهوه روزانه 30 مردادماه شما چه چیزی نشان میدهد؟

  فال قهوه روزانه خود را در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

  فال قهوه روزانه 30 مردادماه | فال قهوه روزانه 30 مردادماه شما چه چیزی نشان میدهد؟
  کدخبر : 14009
  پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

  فال قهوه در کشور ها و مناطق جهان راه و رسم‌ های گوناگونی دارد. اصول فال قهوه این ترتیب است که بخش بیشتر مایع ته قهوه را می‌ نوشند و مخلوط غلیظی از قهوه و آ در ته فنجان به جا می‌ ماند سپس فنجان را روی نعلبکی بر می‌ گردانند. فال قهوه یکی از روش‌ های پرطرفدار فال‌گیری و پیشگویی با استفاده از ته‌ مانده قهوه ای که نوشیده شده‌ است . برای گرفتن فال قهوه معمولاً برای این کار از قهوه ترک استاده می‌ کنند . فال قهوه روزانه خود را میتوانید در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

  فال قهوه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین

  در فال قهوه شما دیده شد:

  زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید - شادی

  جاده : به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.

  قو : سمبل وقار، دوستی، ایمان، - به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن - ازدواج با عشق – متانت در رفتار

  زنگوله : بگو مگو - دعوا و مرافعه - بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

  باز : آسایش - شادی - بشارت دادن - رسیدن به مراد و یافتن مال.

  کتاب : گشایش در کارها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر

  دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج - مشارکت

  فال قهوه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت

  در فال قهوه شما دیده شد:

  اتاق : نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

  برج : دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی

  قطار : مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

  قلم : رفع نگرانی - بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

  عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

  مار : سمبل دشمنی است - دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند - امانت – افترا – خدعه - حسادت – ریای زن یا مرد

  شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد - محقق شدن یک آرزو - دریافت کمکی از ماورا - قابلیت عمل کردن به یک قول - بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

  فال قهوه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

  در فال قهوه شما دیده شد:

  آتش : از تصمیم گیری عجولانه بپرهیزید، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.

  چوب : نفاق و دوروئی است، مراقب باشید

  سوزن : دوست و غمخوار - حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.

  کاسه واژگون : درماندگی - فقر - گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.

  کتاب : گشایش در کارها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر

  پرده : کنجکاو بودن در زندگی - میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

  گوسفند : زندگی آرام و بی دغدغه - خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود - به معنای نذر است.

  فال قهوه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  هیزم : سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.

  خرچنگ : بد اخلاقی - کینه توزی - فرومایگی - احتیاط را از دست ندهید.

  آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت - گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

  مار : سمبل دشمنی است - دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند - امانت – افترا – خدعه - حسادت – ریای زن یا مرد

  خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

  آب فشان : موفقیت و شادی - در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

  قطار : مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

  فال قهوه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

  در فال قهوه شما دیده شد:

  باز : آسایش - شادی - بشارت دادن - رسیدن به مراد و یافتن مال.

  تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد - موفقیت و خوشحالی.

  شلوار : آبرو و حیثیت - سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

  سوسمار : دشمن نادان - قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

  زنگوله : بگو مگو - دعوا و مرافعه - بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

  استخوان : نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

  سیب : صاحب فرزند شدن - خیر و خوشی - خبر خوش - برکت – کامل و خوب بودن

  فال قهوه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

  در فال قهوه شما دیده شد:

  بطری : به فکر سلامتی خود باشید - جرو بحث نکنید.

  شاخ : موفقیت مالی - دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

  حوض : علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن - علم تان افزونی میابد.

  اژدها : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید - دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار

  شلوغی : شرکت در یک اجتماع

  سپر : پناه دهنده از امور ناپسند - محافظت شده از جائی.

  پا : سفری کوتاه در پیش خواهید داشت - پیشروی اهداف – استقامت – حرکت

  فال قهوه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  قیچی : جدائی و دوری - بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی - به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

  شاخ : موفقیت مالی - دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

  درخت : فراوانی - پیروزی در بازی - گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی

  روباه : فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.

  چوب : نفاق و دوروئی است، مراقب باشید

  نرده بام : موفقیت و پیروزی - موفقیت شما حتمی است با شکیبائی آن را دنبال کنید - کار زیاد و پیشروی - رسیدن به رفاه اقتصادی - موفقیت اجتماعی - ترقی - تغییر

  تخت : به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

  فال قهوه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

  در فال قهوه شما دیده شد:

  تیرو کمان : تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

  آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت - گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

  جارو : خادم و خدمتکار - مرتفع شدن غم و اندوه - به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها

  گردن بند پاره : قهر و جدائی - فاصله

  قفل و کلید : پیدایش راه حل – ازدواج

  ابر : خداوند به شما علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علمتان بهره مند خواهند شد - ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید

  تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد - موفقیت و خوشحالی.

  فال قهوه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین آذر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  آتش بازی : مشاجره، مشکلات شخصی ناگوار

  تیرو کمان : تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

  استخوان : نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

  سوسمار : دشمن نادان - قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

  مهر و سجاده : دعا – نذر – نیت خیر

  هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت - نشانگر راه سریعی است به هدف - سفری ناگهانی - رو به راه شدن کارها - راه دور - خبر از مسافر

  لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید - در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

  فال قهوه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین دی

  در فال قهوه شما دیده شد:

  چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.

  چکش : موفقیت در مشکلات - در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

  اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

  پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

  جام : ریخت و پاش - ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان - جمع شدن دوستان قدیمی

  پلکان : در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.

  دیگ : صاحب خانه - کدبانوی خانه - خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

  فال قهوه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

  در فال قهوه شما دیده شد:

  موش : ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت - حرفهای زنانه - غیبت - میهمانی های زنانه

  خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

  پنجره باز : یک گرفتاری، اما با عاقبت خوش

  بار و اندوخته : پس انداز

  شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد - محقق شدن یک آرزو - دریافت کمکی از ماورا - قابلیت عمل کردن به یک قول - بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

  هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت - نشانگر راه سریعی است به هدف - سفری ناگهانی - رو به راه شدن کارها - راه دور - خبر از مسافر

  ببر : دشمن دلیر و بی باک ، اما بزرگوار نیز هست.

  فال قهوه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

  در فال قهوه شما دیده شد:

  مگس : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

  استخوان : نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

  چرخ : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

  آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

  لوبیا : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.

  خط منحنی : دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه

  شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

  آیا این خبر مفید بود؟
  ارسال نظر: