فال قهوه | فال قهوه روزانه

  فال قهوه روزانه 21 مردادماه | فال قهوه روزانه 21 مردادماه شما چه چیزی نشان میدهد؟

  فال قهوه روزانه خود را در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

  فال قهوه روزانه 21 مردادماه | فال قهوه روزانه 21 مردادماه شما چه چیزی نشان میدهد؟
  کدخبر : 13801
  پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

  فال قهوه در کشور ها و مناطق جهان راه و رسم‌ های گوناگونی دارد. اصول فال قهوه این ترتیب است که بخش بیشتر مایع ته قهوه را می‌ نوشند و مخلوط غلیظی از قهوه و آ در ته فنجان به جا می‌ ماند سپس فنجان را روی نعلبکی بر می‌ گردانند. فال قهوه یکی از روش‌ های پرطرفدار فال‌گیری و پیشگویی با استفاده از ته‌ مانده قهوه ای که نوشیده شده‌ است . برای گرفتن فال قهوه معمولاً برای این کار از قهوه ترک استاده می‌ کنند . فال قهوه روزانه خود را میتوانید در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

  فال قهوه روزانه متولدین فروردین

  در فال قهوه شما دیده شد:

  برج : دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی

  اسب : نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) - تغییرات در وضع زندگی

  شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

  مرغابی : دعوت به مهمانی و جشن - سمبل پاکی - عشق و سعادت زناشوئی - به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.

  آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

  حلقه شکسته : ناامیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

  تخم مرغ بزرگ : بخت و اقبال بزرگ

  فال قهوه روزانه متولدین اردیبهشت

  در فال قهوه شما دیده شد:

  دست های دراز : حماقت – اشتباه - بی اعتقادی

  تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است - در یک دعوا فاتح شدن

  دهان : سخنان نیکو و سودمند شنیدن - دلالت بر خوشی زندگی است - گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها

  چتر نجات : برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

  سوزن : دوست و غمخوار - حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.

  دیگ : صاحب خانه - کدبانوی خانه - خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

  خرگوش : زود رنج - در برابر حادثه سریع خود را میبازید - درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

  فال قهوه روزانه متولدین خرداد

  در فال قهوه شما دیده شد:

  چکش : موفقیت در مشکلات - در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

  فال قهوه روزانه متولدین اردیبهشت

  در فال قهوه شما دیده شد:

  دست های دراز : حماقت – اشتباه - بی اعتقادی

  تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است - در یک دعوا فاتح شدن

  دهان : سخنان نیکو و سودمند شنیدن - دلالت بر خوشی زندگی است - گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها

  چتر نجات : برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

  سوزن : دوست و غمخوار - حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.

  دیگ : صاحب خانه - کدبانوی خانه - خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

  خرگوش : زود رنج - در برابر حادثه سریع خود را میبازید - درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

  فال قهوه روزانه متولدین خرداد

  در فال قهوه شما دیده شد:

  چکش : موفقیت در مشکلات - در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

  شهاب : خبرهای غیر منتظره – امیدواری

  نوزاد : رهایی از غصه های کوچک - آرامش خانواده

  کت : گرمی - عشق و محبت

  فال قهوه روزانه متولدین شهریور

  در فال قهوه شما دیده شد:

  در : کار با ادارات دولتی - کار اداری

  پاکت : در یافت خبری شاد - از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

  دو انسان پشت به پشت : دلخوری از موضوعی - رنجیده خاطر شدن

  چشم : بینائی - چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشند - حسادت و چشم خوردن

  صندلی : محبت و دلگرمی - از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد - بهتر شدن کارها از هر نظر - ارتقا در کار – ریاست

  گلابی : نجات پیدا کردن از مشکلات مالی - بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

  گربه : نیرنگ و فریب از سوی دوستان - برای شما دوستان خوبی نمیباشند - ریاکار و خائن - طنازی - ظرافت در رفتار - جستن با دقت ، یک شخص دمدمی مزاج

  فال قهوه روزانه متولدین مهر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  آفتابه : راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

  قیچی : جدائی و دوری - بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی - به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

  مار : سمبل دشمنی است - دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند - امانت – افترا – خدعه - حسادت – ریای زن یا مرد

  صورت انسان : فال خوب - ازدواج

  خط مستقیم کوتاه : زندگی آرام – خوش و متوسط

  چراغ : کدبانوی منزل است - زندگی خوش و راحتی داشتن - آسایش.

  گل : شادی بزرگ - دوستی واقعی - جوان حساس و خجالتی - خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

  فال قهوه روزانه متولدین آبان

  در فال قهوه شما دیده شد:

  اسب سوار : فرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

  حصار : در بند قرار گرفتن - جای امن - چند صباحی احتیاط کنید.

  کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

  مرغ : به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

  باز : آسایش - شادی - بشارت دادن - رسیدن به مراد و یافتن مال.

  چراغ : کدبانوی منزل است - زندگی خوش و راحتی داشتن - آسایش.

  پلکان : در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.

  فال قهوه روزانه متولدین آذر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  کتاب : گشایش در کارها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر

  قفل : موانع - سد - برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

  شاخ : موفقیت مالی - دست پیدا کردن به مال و نعمت فراوان

  شهاب : خبرهای غیر منتظره – امیدواری

  پول : نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد - مراقب امور مالی خود باشید

  بالن : توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

  آفتابه : راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

  فال قهوه روزانه متولدین دی

  در فال قهوه شما دیده شد:

  اژدها : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید - دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار

  مار : سمبل دشمنی است - دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند - امانت – افترا – خدعه - حسادت – ریای زن یا مرد

  پنجه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

  حب : شفا - بهبودی - بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد - برطرف شدن مشکل

  اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

  کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع - ارث - مسافرت دریا و سفری خوش - خبری خوب - سفری طولانی

  انار : اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.

  فال قهوه روزانه متولدین بهمن

  در فال قهوه شما دیده شد:

  آسیاب : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

  چنگال : در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.

  چشم : بینائی - چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشند - حسادت و چشم خوردن

  انسان در حال دعا کردن : دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

  سگ : دوستانی مهربان و وفادار - دریافت خبری خوب

  حلقه شکسته : ناامیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

  ساعت : نشان قلب است ، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.

  فال قهوه روزانه متولدین اسفند

  در فال قهوه شما دیده شد:

  موش : ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت - حرفهای زنانه - غیبت - میهمانی های زنانه

  اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

  آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

  اژدها : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید - دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار

  توپ : با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید - به زندگی بدون ثبات اشاره می کند - به معنی تغییرات مداوم است.

  کفتار : نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است - دزدی و چپاول - مواظب اموالتان باشید.

  چراغ : کدبانوی منزل است - زندگی خوش و راحتی داشتن - آسایش.

  آیا این خبر مفید بود؟
  ارسال نظر: