فال قهوه | فال قهوه روزانه

  فال قهوه روزانه 31 تیرماه | فال قهوه روزانه 31 تیرماه شما چه چیزی نشان میدهد؟

  فال قهوه روزانه خود را در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

  فال قهوه روزانه 31 تیرماه | فال قهوه روزانه 31 تیرماه شما چه چیزی نشان میدهد؟
  کدخبر : 13325
  پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

  فال قهوه در کشور ها و مناطق جهان راه و رسم‌ های گوناگونی دارد. اصول فال قهوه این ترتیب است که بخش بیشتر مایع ته قهوه را می‌ نوشند و مخلوط غلیظی از قهوه و آ در ته فنجان به جا می‌ ماند سپس فنجان را روی نعلبکی بر می‌ گردانند. فال قهوه یکی از روش‌ های پرطرفدار فال‌گیری و پیشگویی با استفاده از ته‌ مانده قهوه ای که نوشیده شده‌ است . برای گرفتن فال قهوه معمولاً برای این کار از قهوه ترک استاده می‌ کنند . فال قهوه روزانه خود را میتوانید در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

   فال قهوه ۳۱ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین

  در فال قهوه شما دیده شد:

  گندم : روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.

  پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

  مسواک : مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.

  میمون : زیرکی - موزیگری – شیطنت – جستن از خطر

  پر : تن پروری - زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

  آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت - گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

  فشنگ : مواظب اعمال و رفتار خود باشید - یکدندگی نکنید - صبور باشید.

   فال قهوه ۳۱ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت

  در فال قهوه شما دیده شد:

  شلوغی : شرکت در یک اجتماع

  پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

  زنبور عسل : مال و نعمت - خیر و برکت - ارث و میراث از راه صحیح.

  سه پایه : حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

  دیوار : مانع - دفاع از حریم - وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

  شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

  دست : دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید - توانمندی در عمل - قدرت

   فال قهوه ۳۱ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

  در فال قهوه شما دیده شد:

  بطری : به فکر سلامتی خود باشید - جرو بحث نکنید.

  دو انسان چهره به چهره : گفتگو و سازگاری در پیش دارید

  ابرو : نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

  گوسفند : زندگی آرام و بی دغدغه - خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود - به معنای نذر است.

  اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

  تاج : یک میراث و یا موفقیتی بزرگ است - در یک دعوا فاتح شدن

  آتش بازی : مشاجره، مشکلات شخصی ناگوار

   فال قهوه ۳۱ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  نهنگ : خیر و روزی - مسئله بزرگ قابل حل

  تبر : با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.

  پیمانه : نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.

  سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

  ابر باران زا : تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختیها

  دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج - مشارکت

  زنبور : شخص مزاحم - از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

   فال قهوه ۳۱ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

  در فال قهوه شما دیده شد:

  شمشیر : مبارزه با دشمن - سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

  خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

  آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

  توپ : با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید - به زندگی بدون ثبات اشاره می کند - به معنی تغییرات مداوم است.

  بشکه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور - شب نشینی با شکوه - عروسی

  دست در دست بودن دو مرد : رسیدن به سازگاری - توافق

  آتش کوتاه : نزدیک شدن به مقامی والا - در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.

   فال قهوه ۳۱ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

  در فال قهوه شما دیده شد:

  در : کار با ادارات دولتی - کار اداری

  قفل : موانع - سد - برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

  پر : تن پروری - زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

  آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

  سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

  نوزاد : رهایی از غصه های کوچک - آرامش خانواده

  حلقه گل : غصه ای که تمام می شود - رهایی از غصه ها

   فال قهوه ۳۱ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  شانه : دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده - آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.

  شلوار : آبرو و حیثیت - سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

  راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.

  شتر : ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان

  صورت انسان : فال خوب - ازدواج

  خط مستقیم بلند : زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات – مسافرتهای سودمند

  تپه های منفرد : گرفتاری های موقت – دوستان ناباب

   فال قهوه ۳۱ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

  در فال قهوه شما دیده شد:

  زنبور : شخص مزاحم - از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

  توپ : با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید - به زندگی بدون ثبات اشاره می کند - به معنی تغییرات مداوم است.

  قارچ : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.

  مسواک : مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.

  شانه : دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده - آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.

  انسان در حال سجده : شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی

  قو : سمبل وقار، دوستی، ایمان، - به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن - ازدواج با عشق – متانت در رفتار

   فال قهوه ۳۱ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین آذر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  گل : شادی بزرگ - دوستی واقعی - جوان حساس و خجالتی - خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

  خط کج : دوستی های ساختگی و ظاهری - دو رویی - فریب

  انجیر : نشانه غم و غصه ای میباشد که طولانی نخواهد بود.

  چکش : موفقیت در مشکلات - در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

  اژدها : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید - دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار

  دست : دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید - توانمندی در عمل - قدرت

  پنجه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

   فال قهوه ۳۱ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین دی

  در فال قهوه شما دیده شد:

  سگ : دوستانی مهربان و وفادار - دریافت خبری خوب

  لب : نشانگر قرابت و خویشی است - از زخم زبانها نهراسید - احترام و عزت پیدا میکنید.

  حب : شفا - بهبودی - بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد - برطرف شدن مشکل

  هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت - نشانگر راه سریعی است به هدف - سفری ناگهانی - رو به راه شدن کارها - راه دور - خبر از مسافر

  جارو : خادم و خدمتکار - مرتفع شدن غم و اندوه - به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها

  پرستو : خبر خوب – تحول - جهشی که باید در آن محتاط بود.

  کفش : برای مرد: زن کدبانو و زیبائی میگیرید - برای زن، قوت و نیرومندی می باشد، ارثیه - مهمانی - دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار

   فال قهوه ۳۱ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

  در فال قهوه شما دیده شد:

  هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت - نشانگر راه سریعی است به هدف - سفری ناگهانی - رو به راه شدن کارها - راه دور - خبر از مسافر

  خرس : دشمن بدطینت، احمق و تند خو - از این خصلتها دوری کنید - تکیه گاه - یاور- متکی به کسی یا چیزی

  تخت خواب : ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

  شانه : دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده - آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.

  قیچی : جدائی و دوری - بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی - به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

  پنجه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

  نخود : نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

   فال قهوه ۳۱ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

  در فال قهوه شما دیده شد:

  تیرو کمان : تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

  اتاق : نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

  اتومبیل : دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.

  آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت - گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

  هیزم : سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.

  نوزاد : رهایی از غصه های کوچک - آرامش خانواده

  انگور : بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.

   

  آیا این خبر مفید بود؟
  ارسال نظر: