فال تاروت | فال تاروت بله و خیر روزانه

  فال تاروت بله و خیر روزانه 22 تیرماه | فال تاروت بله و خیر روزانه 22 تیرماه شما چه چیزی میگوید؟

  فال تاروت بله و خیر روزانه خود را در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

  فال تاروت بله و خیر روزانه 22 تیرماه | فال تاروت بله و خیر روزانه 22 تیرماه شما چه چیزی میگوید؟
  کدخبر : 13131
  پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

  از گذشته فال تاروت را وسیله‌ای برای پیشگویی قلمداد می‌کنند. فال تاروت  دارای ۲۱ خال حکم متمایز ویک کارت به نام «دلقک» نیز می‌باشد.فال تاروت از ۴ دسته خال که هر کدام شامل ۱۰ کارت شماره دار (از آس تا ۱۰) و ۴ کارت تصویر دار است، تشکیل می‌شود. کارت‌های خال فال تاروت  در واقع معادل کارت‌های شاه، بی بی و سرباز  پاسور است. در ادامه میتوانید فال تاروت روزانه خود را در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

  فال تاروت بله خیر ۲۲ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین

  متن فال:

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: دیو

  توضیحات کارت:

  دارای حس جاه طلبی و شهرت

  موفقیت مادی - رسیدن به قدرت های دنیوی

  اسیر ماده و امور دنیوی - خشونت - دیو صفتی - احساسات عاری از فهم

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: استقامت

  توضیحات کارت:

  خویشتن داری - نیروی معنوی که بر نیروی نفسانی غلبه می کند

  عشقی که بر تنفر پیروز می گردد

  شهامت - برحسب وظیفه و عدالت

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: ماه - معکوس

  توضیحات کارت:

  ریسک نکنید بهتر است

  بی ثباتی - وضعیت بحرانی - ناپایداری

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: درویش - معکوس

  توضیحات کارت:

  بی خردی - ناپختگی

  خیانت - احتیاط کن

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: عدالت

  توضیحات کارت:

  عدالت اجرا خواهد شد - غیر حقیقی از حقیقی میبایست جدا شود

  موضوعات قانونی به نتیجه می رسند

  به ثمره اعمال خود رسیدن

  عبور از یک مرحله سخت و حساس

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: پاپ بانو - معکوس

  توضیحات کارت:

  غرور و خودبینی - لذت های شهوانی و نفسانی

  خوش باوری - درک نکردن حقایق

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: انتقال - معکوس

  توضیحات کارت:

  مصیبت - انقلاب - شورش

  یک دوره رکود و کسادی

  شاید - احتمال برآوردن نیت شما بسیار ضعیف یا با تاخیر می باشد

  فال تاروت بله خیر ۲۲ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت

  متن فال:

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: خورشید - معکوس

  توضیحات کارت:

  تیره شدن نقشه های آینده - دردسر در ازدواج

  احتمال ضرر شغلی یا خانوادگی - نامزدی به هم خورده

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: درویش - معکوس

  توضیحات کارت:

  بی خردی - ناپختگی

  خیانت - احتیاط کن

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: به دار آویخته - معکوس

  توضیحات کارت:

  کوشش بیهوده - پیش نگری غلط - ماده گرایی

  مبارزه با نیروهای معنوی - خودبینی و تکبر

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: ماه - معکوس

  توضیحات کارت:

  ریسک نکنید بهتر است

  بی ثباتی - وضعیت بحرانی - ناپایداری

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: انتقال

  توضیحات کارت:

  تغییر و تحول - انهدامی که به دنبالش نوسازی باشد

  تغییر شکل - تغییری امکان دارد در آگاهی ایجاد شود

  تولد اندیشه های نو - فرصت های جدید

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: عدالت - معکوس

  توضیحات کارت:

  مشکلات قانونی - بی عدالتی

  از سخت گیری بیش از اندازه دوری کنید

  از قضاوتهای عجولانه و بیرحمانه بپرهیزید

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: ستاره

  توضیحات کارت:

  آینده روشن - امید و دورنماهای روشن - امکانات جدید

  بینش - الهام - سلامتی

  استعدادهای روحی - ایمان و اعتماد

  خیر - پاسخ نیت یا سوال شما منفی است

  فال تاروت بله خیر ۲۲ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

  متن فال:

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: سلطان بانو

  توضیحات کارت:

  ثروت مادی - ازدواج - به ثمر رساندن استعدادها

  رونق و باروری برای والدین، هنرمندان یا اشخاصی که در زمینه های خلاق فعالیت می کنند

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: ابله

  توضیحات کارت:

  یک پیشنهاد تازه - انگیزه - نیروی زندگی

  آرزومند است هدف بزرگی را به انجام رساند

  می بایست مراقب باشد تا انتخاب صحیحی نماید

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: ستاره

  توضیحات کارت:

  آینده روشن - امید و دورنماهای روشن - امکانات جدید

  بینش - الهام - سلامتی

  استعدادهای روحی - ایمان و اعتماد

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: استقامت

  توضیحات کارت:

  خویشتن داری - نیروی معنوی که بر نیروی نفسانی غلبه می کند

  عشقی که بر تنفر پیروز می گردد

  شهامت - برحسب وظیفه و عدالت

  این کرت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: پاپ اعظم - معکوس

  توضیحات کارت:

  نسبت به افکار تازه انعطاف داشتن

  غیر تشریفاتی

  نسبت به سنتهای جامعه بی اعتنا بودن

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: به دار آویخته - معکوس

  توضیحات کارت:

  کوشش بیهوده - پیش نگری غلط - ماده گرایی

  مبارزه با نیروهای معنوی - خودبینی و تکبر

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: عدالت

  توضیحات کارت:

  عدالت اجرا خواهد شد - غیر حقیقی از حقیقی میبایست جدا شود

  موضوعات قانونی به نتیجه می رسند

  به ثمره اعمال خود رسیدن

  عبور از یک مرحله سخت و حساس

  بله - پاسخ نیت یا سوال شما مثبت است

  فال تاروت بله خیر ۲۲ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

  متن فال:

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

   

  کارت شما: خورشید - معکوس

  توضیحات کارت:

  تیره شدن نقشه های آینده - دردسر در ازدواج

  احتمال ضرر شغلی یا خانوادگی - نامزدی به هم خورده

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: اعتدال - معکوس

  توضیحات کارت:

  نزاع و مشاجره - امکان ورشکستگی یا موردی مشابه آن

  جدایی - ترکیبات ناموفق

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: عدالت - معکوس

  توضیحات کارت:

  مشکلات قانونی - بی عدالتی

  از سخت گیری بیش از اندازه دوری کنید

  از قضاوتهای عجولانه و بیرحمانه بپرهیزید

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: ارابه - معکوس

  توضیحات کارت:

  احتمال بیماری - دردسر و نزاع

  بیقراری و اشتیاق به تغییر

  پیروزی غیر اخلاقی - خواسته های غیر اخلاقی - انتقام و کینه جویی

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: به دار آویخته

  توضیحات کارت:

  تحمل مشکلات - تسلیم و رضا - محرومیت - ایثار و رضایت

  توقفی در زندگی شخص - تصمیمات وارونه و نادرست

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: دیو

  توضیحات کارت:

  دارای حس جاه طلبی و شهرت

  موفقیت مادی - رسیدن به قدرت های دنیوی

  اسیر ماده و امور دنیوی - خشونت - دیو صفتی - احساسات عاری از فهم

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: استقامت

  توضیحات کارت:

  خویشتن داری - نیروی معنوی که بر نیروی نفسانی غلبه می کند

  عشقی که بر تنفر پیروز می گردد

  شهامت - برحسب وظیفه و عدالت

  شاید - احتمال برآوردن نیت شما بسیار ضعیف یا با تاخیر می باشد

  فال تاروت بله خیر ۲۲ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

  متن فال:

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: عشاق - معکوس

  توضیحات کارت:

  بی وفایی - نزاع - خطر بهم خوردن یک ازدواج

  امکان یک انتخاب نادرست

  شکست

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: ابله - معکوس

  توضیحات کارت:

  جهالت - سرگردانی - اسراف

  ندانم کاری - بی قیدی

  انتخاب و پیشنهاد نادرست

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: انتقال

  توضیحات کارت:

  تغییر و تحول - انهدامی که به دنبالش نوسازی باشد

  تغییر شکل - تغییری امکان دارد در آگاهی ایجاد شود

  تولد اندیشه های نو - فرصت های جدید

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: سلطان بانو - معکوس

  توضیحات کارت:

  ضرر و زیان مالی - فقر

  مسائل روانی احتمال دارد ایجاد بی ثباتی نماید

  احتمال ویرانی یا تنگنا بوسیله عواملی نظیر اختلاف و غیره

  اسراف و عیاشی

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: کائنات

  توضیحات کارت:

  تکامل - پاداش - پیروزی در مسئولیت ها و تعهدات

  موفقیت بزرگ - تغییر محل اقامت

  ورود به یک حالت آگاهی کیهانی - رسیدن به آرزوها

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: درویش

  توضیحات کارت:

  آینده نگری - تدبیر - مشاوره در سکوت - انزوا

  کسب خرد و دانایی از نیروهای مافوق

  ملاقات با کسی در جهت راهنمایی

  لزوم یک مسافرت به منظور حصول آگاهی

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: ماه

  توضیحات کارت:

  کشف و شهود - درک الهامات - طلب هدایت از نیروی لایزال

  خطرات پیش بینی نشده - تشخیص دوست از دشمن

  اغفال - دشمنان پنهان

  بله - پاسخ نیت یا سوال شما مثبت است

  فال تاروت بله خیر ۲۲ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

  متن فال:

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: استقامت - معکوس

  توضیحات کارت:

  سوءاستفاده از قدرت

  ناهماهنگی - ضعف نیروی اخلاقی

  تحت تسلط نیروی نفسانی

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: پاپ بانو - معکوس

  توضیحات کارت:

  غرور و خودبینی - لذت های شهوانی و نفسانی

  خوش باوری - درک نکردن حقایق

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: ماه

  توضیحات کارت:

  کشف و شهود - درک الهامات - طلب هدایت از نیروی لایزال

  خطرات پیش بینی نشده - تشخیص دوست از دشمن

  اغفال - دشمنان پنهان

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: اعتدال - معکوس

  توضیحات کارت:

  نزاع و مشاجره - امکان ورشکستگی یا موردی مشابه آن

  جدایی - ترکیبات ناموفق

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: برج - معکوس

  توضیحات کارت:

  ظلم و ستم - اتهامات دروغ

  بازیافتن آزادی جسم یا جان به قیمت سنگین

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: عشاق

  توضیحات کارت:

  انتخاب - ازدواج - عشق و زیبایی

  یک تصمیم گیری مهم

  انتخاب مابین دو عشق یا دو راه

  کشمکش مابین عشق ظاهری و حقیقی

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: رستاخیز

  توضیحات کارت:

  نجات - رستگاری - رهایی

  تغییرات و بیداری ناگهانی - تحول غیر منتظره

  زندگی که به خوبی سپری شده - کاری که به درستی انجام پذیرد

  تغییر مسیر فکری در جهت مثبت و اصلاحی

  شاید - احتمال برآوردن نیت شما بسیار ضعیف یا با تاخیر می باشد

  فال تاروت بله خیر ۲۲ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

  متن فال:

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: کائنات - معکوس

  توضیحات کارت:

  ترس از تغییر

  وابستگی بیش از حد به محل اقامت یا شغل

  ایستایی و سکون

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: عشاق

  توضیحات کارت:

  انتخاب - ازدواج - عشق و زیبایی

  یک تصمیم گیری مهم

  انتخاب مابین دو عشق یا دو راه

  کشمکش مابین عشق ظاهری و حقیقی

  این ارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: اعتدال

  توضیحات کارت:

  مدیریت صحیح - لیاقت و استادی

  کار را با هماهنگی دیگران پیش بردن

  به نقشه های خود جامه عمل پوشاندن

  تجزیه و تحلیل کردن

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: سلطان بانو - معکوس

  توضیحات کارت:

  ضرر و زیان مالی - فقر

  مسائل روانی احتمال دارد ایجاد بی ثباتی نماید

  احتمال ویرانی یا تنگنا بوسیله عواملی نظیر اختلاف و غیره

  اسراف و عیاشی

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: سلطان

  توضیحات کارت:

  رهبری - فعالیت فکری - اقتدار - به استقلال عمل رسیدن - حمایت پدرانه - اختیارات

  نتایج عمل - میوه های زحمت

  قدرت مبارزه گر

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: استقامت

  توضیحات کارت:

  خویشتن داری - نیروی معنوی که بر نیروی نفسانی غلبه می کند

  عشقی که بر تنفر پیروز می گردد

  شهامت - برحسب وظیفه و عدالت

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: پاپ بانو - معکوس

  توضیحات کارت:

  غرور و خودبینی - لذت های شهوانی و نفسانی

  خوش باوری - درک نکردن حقایق

  بله - پاسخ نیت یا سوال شما مثبت است

  فال تاروت بله خیر ۲۲ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

  متن فال:

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: دیو

  توضیحات کارت:

  دارای حس جاه طلبی و شهرت

  موفقیت مادی - رسیدن به قدرت های دنیوی

  اسیر ماده و امور دنیوی - خشونت - دیو صفتی - احساسات عاری از فهم

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: رستاخیز - معکوس

  توضیحات کارت:

  برای رسیدن به خوشبختی با شکست روبرو شدن

  طلاق - جدایی - ضرر و زیان مالی

  ترس از مرگ - ضعف - بیداری از خواب و خیال

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: چرخ اقبال - معکوس

  توضیحات کارت:

  اقدامی که با شکست روبرو می شود - سرمایه گذاری بی حاصل

  پسرفت - شرایط جدید مستلزم شهامت است

  آنچه کاشته ای درو خواهی کرد

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: پاپ اعظم

  توضیحات کارت:

  اضطراب و کشمکش های درونی - نیاز به مطابقت با جامعه

  لزوم تاییدات جامعه، وابستگی به سنتها

  ترس و نگرانی

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: سلطان - معکوس

  توضیحات کارت:

  از نظر احساسی خام بودن - اسیر والدین بودن

  کنترل را از دست دادن

  فاقد نیروی رهبری - ضعف اقتدار

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: ارابه

  توضیحات کارت:

  پیروزی - آماده سازی برای تغییرات بزرگ - مسافرت دور

  بر هر نوع ضعفی غلبه کردن (از قبیل بیماری - مشکلات مالی - شهوات پست حیوانی یا هرنوع دشمنی)

  این کارت مخصوص کسانی است که به بزرگی می رسند

  قدرتهای جسمانی و فکری که به مقصد هدایت می شوند

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: ابله - معکوس

  توضیحات کارت:

  جهالت - سرگردانی - اسراف

  ندانم کاری - بی قیدی

  انتخاب و پیشنهاد نادرست

  شاید - احتمال برآوردن نیت شما بسیار ضعیف یا با تاخیر می باشد

  فال تاروت بله خیر ۲۲ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین آذر

  متن فال:

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: درویش - معکوس

  توضیحات کارت:

  بی خردی - ناپختگی

  خیانت - احتیاط کن

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: به دار آویخته

  توضیحات کارت:

  تحمل مشکلات - تسلیم و رضا - محرومیت - ایثار و رضایت

  توقفی در زندگی شخص - تصمیمات وارونه و نادرست

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت ما: چرخ اقبال

  توضیحات کارت:

  تغییرات موفقیت آمیز - چرخش غیرمنتظره اقبال

  تغییر سرنوشت در جهت مثبت - شرایط جدید

  ایجاد تغییر و تحول نمودن

  این کارت مربوط به زمان حال اس

  کارت شما: رستاخیز - معکوس

  توضیحات کارت:

  برای رسیدن به خوشبختی با شکست روبرو شدن

  طلاق - جدایی - ضرر و زیان مالی

  ترس از مرگ - ضعف - بیداری از خواب و خیال

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: اعتدال - معکوس

  توضیحات کارت:

  نزاع و مشاجره - امکان ورشکستگی یا موردی مشابه آن

  جدایی - ترکیبات ناموفق

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: کائنات

  توضیحات کارت:

  تکامل - پاداش - پیروزی در مسئولیت ها و تعهدات

  موفقیت بزرگ - تغییر محل اقامت

  ورود به یک حالت آگاهی کیهانی - رسیدن به آرزوها

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: ابله - معکوس

  توضیحات کارت:

  جهالت - سرگردانی - اسراف

  ندانم کاری - بی قیدی

  انتخاب و پیشنهاد نادرست

  شاید - احتمال برآوردن نیت شما بسیار ضعیف یا با تاخیر می باشد

  فال تاروت بله خیر ۲۲ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین دی

  متن فال:

  این ارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: سلطان بانو - معکوس

  توضیحات کارت:

  ضرر و زیان مالی - فقر

  مسائل روانی احتمال دارد ایجاد بی ثباتی نماید

  احتمال ویرانی یا تنگنا بوسیله عواملی نظیر اختلاف و غیره

  اسراف و عیاشی

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: ستاره

  توضیحات کارت:

  آینده روشن - امید و دورنماهای روشن - امکانات جدید

  بینش - الهام - سلامتی

  استعدادهای روحی - ایمان و اعتماد

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: رستاخیز

  توضیحات کارت:

  نجات - رستگاری - رهایی

  تغییرات و بیداری ناگهانی - تحول غیر منتظره

  زندگی که به خوبی سپری شده - کاری که به درستی انجام پذیرد

  تغییر مسیر فکری در جهت مثبت و اصلاحی

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: انتقال

  توضیحات کارت:

  تغییر و تحول - انهدامی که به دنبالش نوسازی باشد

  تغییر شکل - تغییری امکان دارد در آگاهی ایجاد شود

  تولد اندیشه های نو - فرصت های جدید

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: عدالت - معکوس

  توضیحات کارت:

  مشکلات قانونی - بی عدالتی

  از سخت گیری بیش از اندازه دوری کنید

  از قضاوتهای عجولانه و بیرحمانه بپرهیزید

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: دیو

  توضیحات کارت:

  دارای حس جاه طلبی و شهرت

  موفقیت مادی - رسیدن به قدرت های دنیوی

  اسیر ماده و امور دنیوی - خشونت - دیو صفتی - احساسات عاری از فهم

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: خورشید - معکوس

  توضیحات کارت:

  تیره شدن نقشه های آینده - دردسر در ازدواج

  احتمال ضرر شغلی یا خانوادگی - نامزدی به هم خورده

  بله - پاسخ نیت یا سوال شما مثبت است

  فال تاروت بله خیر ۲۲ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

  متن فال:

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: ابله

  توضیحات کارت:

  یک پیشنهاد تازه - انگیزه - نیروی زندگی

  آرزومند است هدف بزرگی را به انجام رساند

  می بایست مراقب باشد تا انتخاب صحیحی نماید

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: درویش

  توضیحات کارت:

  آینده نگری - تدبیر - مشاوره در سکوت - انزوا

  کسب خرد و دانایی از نیروهای مافوق

  ملاقات با کسی در جهت راهنمایی

  لزوم یک مسافرت به منظور حصول آگاهی

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: کائنات - معکوس

  توضیحات کارت:

  ترس از تغییر

  وابستگی بیش از حد به محل اقامت یا شغل

  ایستایی و سکون

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: ستاره - معکوس

  توضیحات کارت:

  کله شقی - بدبینی - فاقد بینش - تردید

  سرقت - ضرر

  احتمال بیماری های روحی و روانی

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: عشاق - معکوس

  توضیحات کارت:

  بی وفایی - نزاع - خطر بهم خوردن یک ازدواج

  امکان یک انتخاب نادرست

  شکست

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: پاپ اعظم - معکوس

  توضیحات کارت:

  نسبت به افکار تازه انعطاف داشتن

  غیر تشریفاتی

  نسبت به سنتهای جامعه بی اعتنا بودن

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: سلطان - معکوس

  توضیحات کارت:

  از نظر احساسی خام بودن - اسیر والدین بودن

  کنترل را از دست دادن

  فاقد نیروی رهبری - ضعف اقتدار

  خیر - پاسخ نیت یا سوال شما منفی است

  فال تاروت بله خیر ۲۲ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

  متن فال:

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: سلطان

  توضیحات کارت:

  رهبری - فعالیت فکری - اقتدار - به استقلال عمل رسیدن - حمایت پدرانه - اختیارات

  نتایج عمل - میوه های زحمت

  قدرت مبارزه گر

  این کارت مربوط به زمان گذشته است

  کارت شما: پاپ بانو - معکوس

  توضیحات کارت:

  غرور و خودبینی - لذت های شهوانی و نفسانی

  خوش باوری - درک نکردن حقایق

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: چرخ اقبال

  توضیحات کارت:

  تغییرات موفقیت آمیز - چرخش غیرمنتظره اقبال

  تغییر سرنوشت در جهت مثبت - شرایط جدید

  ایجاد تغییر و تحول نمودن

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: دیو - معکوس

  توضیحات کارت:

  شروع یک درک معنوی

  برطرف کردن زنجیرهای اسارت مادی

  قادر به تصمیم گیری نبودن - ضعف و ناتوانی

  این کارت مربوط به زمان حال است

  کارت شما: رستاخیز

  توضیحات کارت:

  نجات - رستگاری - رهایی

  تغییرات و بیداری ناگهانی - تحول غیر منتظره

  زندگی که به خوبی سپری شده - کاری که به درستی انجام پذیرد

  تغییر مسیر فکری در جهت مثبت و اصلاحی

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: استقامت - معکوس

  توضیحات کارت:

  سوءاستفاده از قدرت

  ناهماهنگی - ضعف نیروی اخلاقی

  تحت تسلط نیروی نفسانی

  این کارت مربوط به زمان آینده است

  کارت شما: عشاق - معکوس

  توضیحات کارت:

  بی وفایی - نزاع - خطر بهم خوردن یک ازدواج

  امکان یک انتخاب نادرست

  شکست

  شاید - احتمال برآوردن نیت شما بسیار ضعیف یا با تاخیر می باشد

  آیا این خبر مفید بود؟
  ارسال نظر: