فال قهوه | فال قهوه روزانه

  فال قهوه روزانه 14 تیرماه | فال قهوه روزانه 14 تیرماه شما چه چیزی نشان میدهد؟

  فال قهوه روزانه خود را در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

  فال قهوه روزانه 14 تیرماه | فال قهوه روزانه 14 تیرماه شما چه چیزی نشان میدهد؟
  کدخبر : 12903
  پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

  فال قهوه در کشور ها و مناطق جهان راه و رسم‌ های گوناگونی دارد. اصول فال قهوه این ترتیب است که بخش بیشتر مایع ته قهوه را می‌ نوشند و مخلوط غلیظی از قهوه و آ در ته فنجان به جا می‌ ماند سپس فنجان را روی نعلبکی بر می‌ گردانند. فال قهوه یکی از روش‌ های پرطرفدار فال‌گیری و پیشگویی با استفاده از ته‌ مانده قهوه ای که نوشیده شده‌ است . برای گرفتن فال قهوه معمولاً برای این کار از قهوه ترک استاده می‌ کنند . فال قهوه روزانه خود را میتوانید در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

  فال قهوه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین فروردین

  در فال قهوه شما دیده شد:

  دو انسان پشت به پشت : دلخوری از موضوعی - رنجیده خاطر شدن

  پول : نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد - مراقب امور مالی خود باشید

  مرغ : به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

  ماهی : موفقیت و شانس - گاهی خوشحالی کوتاه مدت - پول - سعادت

  زنبور عسل : مال و نعمت - خیر و برکت - ارث و میراث از راه صحیح.

  سیب : صاحب فرزند شدن - خیر و خوشی - خبر خوش - برکت – کامل و خوب بودن

  بطری : به فکر سلامتی خود باشید - جرو بحث نکنید.

  فال قهوه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین اردیبهشت

  در فال قهوه شما دیده شد:

  مسواک : مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.

  اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

  لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید - در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

  تخت خواب : ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

  دو انسان پشت به پشت : دلخوری از موضوعی - رنجیده خاطر شدن

  آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

  برج : دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی

  فال قهوه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین خرداد

  در فال قهوه شما دیده شد:

  شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد - محقق شدن یک آرزو - دریافت کمکی از ماورا - قابلیت عمل کردن به یک قول - بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

  هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت - نشانگر راه سریعی است به هدف - سفری ناگهانی - رو به راه شدن کارها - راه دور - خبر از مسافر

  کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

  داس : با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن - درو کردن.

  آتش بازی : مشاجره، مشکلات شخصی ناگوار

  پرنده : خبر خوش - ملاقاتهای سودمند و شادی بخش - ارمقان خوبی در راه دارید - خبر دهنده بخت و اقبال است.

  پا : سفری کوتاه در پیش خواهید داشت - پیشروی اهداف – استقامت – حرکت

  فال قهوه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین تیر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  مسواک : مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.

  اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

  لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید - در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

  تخت خواب : ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

  دو انسان پشت به پشت : دلخوری از موضوعی - رنجیده خاطر شدن

  آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

  برج : دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی

  فال قهوه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین مرداد

  در فال قهوه شما دیده شد:

  قفل : موانع - سد - برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری

  پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

  اسب سوار : فرد تازه ای در زندگی – خبر خوش – نامزدی – برطرف شدن دلتنگی و آرزوها – مهمان – دوستی

  پرچم : ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.

  کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر - به دست آوردن موفقیت به سختی - به مشقت نیز تعبیر می شود.

  قیچی : جدائی و دوری - بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی - به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

  گاو : فراوانی محصولات - نعمت فراوان بدست آوردن

  فال قهوه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین شهریور

  در فال قهوه شما دیده شد:

  انجیر : نشانه غم و غصه ای میباشد که طولانی نخواهد بود.

  درخت : فراوانی - پیروزی در بازی - گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی

  پنجه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

  گردن بند : عشق و نامزدی و شروع آن - خبرهای خوش

  بینی : قدرت تشخیص – حس فعال

  اژدها : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید - دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار

  پرنده : خبر خوش - ملاقاتهای سودمند و شادی بخش - ارمقان خوبی در راه دارید - خبر دهنده بخت و اقبال است.

  فال قهوه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین مهر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  گلابی : نجات پیدا کردن از مشکلات مالی - بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

  شانه : دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده - آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.

  چغندر : دچار یک گرفتاری می شوید ولی زود بر طرف خواهد شد.

  اژدها : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید - دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار

  حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان است : میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

  چادر : حجاب و پوشش است - جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

  کلاه : رسیدن به جاه و مقام - با پشتکار به مقام رسیدن - از حیله دوستان خود را پنهان کنید - خبر دهنده موفقیت است - نشان دهنده موفقیت همراه با ریسک می باشد.

  فال قهوه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین آبان

  در فال قهوه شما دیده شد:

  لب : نشانگر قرابت و خویشی است - از زخم زبانها نهراسید - احترام و عزت پیدا میکنید.

  سپر : پناه دهنده از امور ناپسند - محافظت شده از جائی.

  ریسمان : عمر طولانی - سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.

  پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

  نخود : نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

  چکش : موفقیت در مشکلات - در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

  حلقه : خواستگاری - ازدواج - خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی - انجام یک معامله - خواستگاری و نامزدی

  فال قهوه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین آذر

  در فال قهوه شما دیده شد:

  صدف : دیدار با دوستان دور دست - شرکت در جشن عروسی - شادی زیاد

  ظرف غذا : روزی و برکت – مهمانی

  خرچنگ : بد اخلاقی - کینه توزی - فرومایگی - احتیاط را از دست ندهید.

  گوش : نصیحت پذیری – خبر های تازه

  پلنگ : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

  چتر : احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید - به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.

  لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید - در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

  فال قهوه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین دی

  در فال قهوه شما دیده شد:

  هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت - نشانگر راه سریعی است به هدف - سفری ناگهانی - رو به راه شدن کارها - راه دور - خبر از مسافر

  استخوان : نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

  سکه : رهائی از فقر و بدبختی - نجات پیدا کردن از قرض و بدهی - خوش شانسی

  کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

  گاو : فراوانی محصولات - نعمت فراوان بدست آوردن

  مار : سمبل دشمنی است - دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند - امانت – افترا – خدعه - حسادت – ریای زن یا مرد

  کتاب : گشایش در کارها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر

  فال قهوه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین بهمن

  در فال قهوه شما دیده شد:

  دست در دست بودن دو زن : صحبت علیه کسی - دسیسه چینی

  گردن بند پاره : قهر و جدائی - فاصله

  فیل : سمبل بزرگی، قدرت و منزلت - دوست دانشمند، با آنها هم صحبت شوید - قدرت و موفقیت

  پرده : کنجکاو بودن در زندگی - میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

  لب : نشانگر قرابت و خویشی است - از زخم زبانها نهراسید - احترام و عزت پیدا میکنید.

  خرگوش : زود رنج - در برابر حادثه سریع خود را میبازید - درواقع شانس خوبی است برای رسیدن به اهداف.

  قوری : خادم و خدمتگذار - برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید - حادثه ای شگفت آور - زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

  فال قهوه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ برای متولدین اسفند

  در فال قهوه شما دیده شد:

  دو انسان چهره به چهره : گفتگو و سازگاری در پیش دارید

  صورت انسان : فال خوب - ازدواج

  ماهی : موفقیت و شانس - گاهی خوشحالی کوتاه مدت - پول - سعادت

  بینی : قدرت تشخیص – حس فعال

  پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

  حوض : علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن - علم تان افزونی میابد.

  V (انگلیسی) : پیروزی و موفقیت

  آیا این خبر مفید بود؟
  ارسال نظر: