تست هوش | تست هوش و معما

تست هوش | مشکل اصلی تصویر را زیر دو ثانیه پیدا کنی نابغه ای

اگر ادعای زرنگی و تیزبینی و دقت بالا دارید 2 مشکل بزرگ را در این اتاق گیم پیدا کنید؟

تست هوش | مشکل اصلی تصویر را زیر دو ثانیه پیدا کنی نابغه ای
کدخبر : 11986
آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: