فال حافظ | فال حافط دقیق و روزانه

فال حافظ شما برای 13 اردیبهشت ماه | برای خواندن فال نیت کنید

فال حافظ خود را در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

فال حافظ شما برای 13 اردیبهشت ماه | برای خواندن فال نیت کنید
کدخبر : 11608
پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

فال حافظ آنلاین متولدین فروردین

غزل شماره: ۴۰۶

    گفتا برون شدی به تماشای ماه نو

    از ماه ابروان منت شرم باد رو

    عمریست تا دلت ز اسیران زلف ماست

    غافل ز حفظ جانب یاران خود مشو

    مفروش عطر عقل به هندوی زلف ما

    کان جا هزار نافه مشکین به نیم جو

    تخم وفا و مهر در این کهنه کشته زار

    آن گه عیان شود که بود موسم درو

    ساقی بیار باده که رمزی بگویمت

    از سر اختران کهن سیر و ماه نو

    شکل هلال هر سر مه می‌دهد نشان

    از افسر سیامک و ترک کلاه زو

    حافظ جناب پیر مغان مامن وفاست

    درس حدیث عشق بر او خوان و ز او شنو

تعبیر فال حافظ :

دوستانت به تو وفا نکرده اند و کارهایی را که برایشان انجام داده ای به نیم جو هم ارزش قائل نیستند ولی شما اجر و ثواب د راه خدا را در جایی دیگر دریافت می کنید. به سفری پرخیر و برکت می روید. گم شده ی بخت خویش را در آن سفر می یابید و درسعشق را در ان سفر می آموزید. انشاالله

فال حافظ آنلاین متولدین اردیبهشت

غزل شماره: ۴۴۴

    شهریست پرظریفان و از هر طرف نگاری

    یاران صلای عشق است گر می‌کنید کاری

    چشم فلک نبیند زین طرفه‌تر جوانی

    در دست کس نیفتد زین خوبتر نگاری

    هرگز که دیده باشد جسمی ز جان مرکب

    بر دامنش مبادا زین خاکیان غباری

    چون من شکسته‌ای را از پیش خود چه رانی

    کم غایت توقع بوسیست یا کناری

    می بی‌غش است دریاب وقتی خوش است بشتاب

    سال دگر که دارد امید نوبهاری

    در بوستان حریفان مانند لاله و گل

    هر یک گرفته جامی بر یاد روی یاری

    چون این گره گشایم وین راز چون نمایم

    دردی و سخت دردی کاری و صعب کاری

    هر تار موی حافظ در دست زلف شوخی

    مشکل توان نشستن در این چنین دیاری

تعبیر فال حافظ :

حال وقت نشستن نیست باید کاری کنید تا توان جوانی دارید می توانید خودتان را به هدف برسانید هر چند که این آدمیان خاکی شما را بسیار فریب داده اند ولی باز هم گذشته را فراموش کنید. توقع خودتان را کمی پائین آورید، گره کارتان باز می شود و کاری که بسیار سخت و دشوار باشد حل می گردد به شرط اینکه رازتان را فاش نکنید.

فال حافظ آنلاین متولدین خرداد

غزل شماره: ۷۰

    مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست

    دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست

    اشکم احرام طواف حرمت می‌بندد

    گر چه از خون دل ریش دمی طاهر نیست

    بسته دام و قفس باد چو مرغ وحشی

    طایر سدره اگر در طلبت طایر نیست

    عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار

    مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست

    عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد

    هر که را در طلبت همت او قاصر نیست

    از روان بخشی عیسی نزنم دم هرگز

    زان که در روح فزایی چو لبت ماهر نیست

    من که در آتش سودای تو آهی نزنم

    کی توان گفت که بر داغ دلم صابر نیست

    روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم

    که پریشانی این سلسله را آخر نیست

    سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست

    کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست

تعبیر فال حافظ :

مطمئن باش به مقصود خواهی رسید.شک نداشته باش خودت می دانی که هدفت را شناخته ای و در چه راهی قدم می گذاری و به خود عتماد داری و همین خیلی کمکت می کند. دام ها را گشوده و از قفس چون باد فرار کرده ای تا برای مرادت تلاش کن. مردم تو را تحسین می کنند و همگان دوستت دارند.

فال حافظ فردا متولدین تیر

غزل شماره: ۱۶۱

    کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

    یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

    از لعل تو گر یابم انگشتری زنهار

    صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد

    غمناک نباید بود از طعن حسود ای دل

    شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد

    هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز

    نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد

    جام می و خون دل هر یک به کسی دادند

    در دایره قسمت اوضاع چنین باشد

    در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود

    کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد

    آن نیست که حافظ را رندی بشد از خاطر

    کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد

تعبیر فال حافظ :

تا زمانی که غمگین و ناراحت باشی، نی توانی تصمیم درست بگیری. با طعنه ی حسودان میدان را خالی نکن به روی خودت نیاور و خودت را مترل کن. از خداوند کمک بخواه. فعلا” اوضاع همین است باید بسازی ولی دست بدخواهان رو می شود و تو دوباره نامت بر سر زبان ها افتد و روزگارت از گذشته بهتر می شود.

فال حافظ فردا متولدین مرداد

غزل شماره: ۳۶۸

    خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

    به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم

    زاد راه حرم وصل نداریم مگر

    به گدایی ز در میکده زادی طلبیم

    اشک آلوده ما گر چه روان است ولی

    به رسالت سوی او پاک نهادی طلبیم

    لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام

    اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم

    نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد

    مگر از مردمک دیده مدادی طلبیم

    عشوه‌ای از لب شیرین تو دل خواست به جان

    به شکرخنده لبت گفت مزادی طلبیم

    تا بود نسخه عطری دل سودازده را

    از خط غالیه سای تو سوادی طلبیم

    چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد

    ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم

    بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ

    خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم

تعبیر فال حافظ :

بلند شو همت کن و تلاش داشته باش که برای باز شدن گره از کار خود باید اول از زور بازوی خودت دوم از یک دوست کمک بگیری. از راه درست پیش برو که در راه حرام کار به جایی نخواهی برد. طمع نداشته باش و این حق توست که برای رسیدن به هدف تلاش کنی. دل پر از غمت شاد می شود و این به خاطر امیدی است که داشته ای.

فال حافظ فردا متولدین شهریور

غزل شماره: ۲۱۹

    کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود

    بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود

    بنوش جام صبوحی به ناله دف و چنگ

    ببوس غبغب ساقی به نغمه نی و عود

    به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چنگ

    که همچو روز بقا هفته‌ای بود معدود

    شد از خروج ریاحین چو آسمان روشن

    زمین به اختر میمون و طالع مسعود

    ز دست شاهد نازک عذار عیسی دم

    شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمود

    جهان چو خلد برین شد به دور سوسن و گل

    ولی چه سود که در وی نه ممکن است خلود

    چو گل سوار شود بر هوا سلیمان وار

    سحر که مرغ درآید به نغمه داوود

    به باغ تازه کن آیین دین زردشتی

    کنون که لاله برافروخت آتش نمرود

    بخواه جام صبوحی به یاد آصف عهد

    وزیر ملک سلیمان عماد دین محمود

    بود که مجلس حافظ به یمن تربیتش

    هر آن چه می‌طلبد جمله باشدش موجود

تعبیر فال حافظ :

حالا که فرصتی پیش آمده به نحو احسن از آن استفاده کن. این فرصت کوتاه است. در این مدت زمان کوتاه دولت و مال زیادی به دست خواهی آورد و این مال و مکنت نکند که تو را از دین جدا کند و خدا را فراموش کنی. همت و هر آنچه از خدا می خواهی بطلب.

فال حافظ صوتی متولدین مهر

غزل شماره: ۳۶۹

    ما ز یاران چشم یاری داشتیم

    خود غلط بود آن چه ما پنداشتیم

    تا درخت دوستی بر کی دهد

    حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم

    گفت و گو آیین درویشی نبود

    ور نه با تو ماجراها داشتیم

    شیوه چشمت فریب جنگ داشت

    ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم

    گلبن حسنت نه خود شد دلفروز

    ما دم همت بر او بگماشتیم

    نکته‌ها رفت و شکایت کس نکرد

    جانب حرمت فرونگذاشتیم

    گفت خود دادی به ما دل حافظا

    ما محصل بر کسی نگماشتیم

تفسیر فال حافظ :

امیدتان به دیگران برای کمک بی جهت بوده و حال تنها مانده اید هر چند که همه قول یاری و کمک به شما داده بودند. گول حرف و ظواهر فریبند ی آنها را خوردید اما الان هم دیر نیست اگر کمی همت کنید به تنهایی هم می توانید کارهایتان را به انجام برسانید.

متولدین آبان

غزل شماره: ۱۵۰

    ساقی ار باده از این دست به جام اندازد

    عارفان را همه در شرب مدام اندازد

    ور چنین زیر خم زلف نهد دانه خال

    ای بسا مرغ خرد را که به دام اندازد

    ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف

    سر و دستار نداند که کدام اندازد

    زاهد خام که انکار می و جام کند

    پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد

    روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز

    دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد

    آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب

    گرد خرگاه افق پرده شام اندازد

    باده با محتسب شهر ننوشی زنهار

    بخورد باده‌ات و سنگ به جام اندازد

    حافظا سر ز کله گوشه خورشید برآر

    بختت ار قرعه بدان ماه تمام اندازد

تفسیر فال حافظ :

نوبتی هم باشد نوبت توست که موفقیت شامل حالت شود و از این پیروزی اطرافیانت نیز بی بهره نمانند. مواظب دور و بر خودت باش عده ای می خواهند که چوب لای چرخ تو بگذارند. تو کوشش خودت را بکن، خداوند حیله ی آنها را خنثی می کند.

متولدین آذر

غزل شماره: ۳۸۶

    خدا را کم نشین با خرقه پوشان

    رخ از رندان بی‌سامان مپوشان

    در این خرقه بسی آلودگی هست

    خوشا وقت قبای می فروشان

    در این صوفی وشان دردی ندیدم

    که صافی باد عیش دردنوشان

    تو نازک طبعی و طاقت نیاری

    گرانی‌های مشتی دلق پوشان

    چو مستم کرده‌ای مستور منشین

    چو نوشم داده‌ای زهرم منوشان

    بیا و از غبن این سالوسیان بین

    صراحی خون دل و بربط خروشان

    ز دلگرمی حافظ بر حذر باش

    که دارد سینه‌ای چون دیگ جوشان

تفسیر فال حافظ :

هر قدر به خدا نزدیکتر شوید درد زمانه را کمتر حس می کنید و هر قدر هم درویشانه زندگی کنید بهتر سر و سامان می گیرید. اما شما فردی عجول و بی طاقت هستید و هر ضرری که می بینید به خاطر عجله ی بی مورد خودتان می باشد. زیاد حرص می خورید از این مسئله حذر کنید. خداهر چه که لایق آن باشید به شما می دهد.

فال حافظ با تفسیر دقیق متولدین دی

غزل شماره: ۴۷۲

    احمد الله علی معدله السلطان

    احمد شیخ اویس حسن ایلخانی

    خان بن خان و شهنشاه شهنشاه نژاد

    آن که می‌زیبد اگر جان جهانش خوانی

    دیده نادیده به اقبال تو ایمان آورد

    مرحبا ای به چنین لطف خدا ارزانی

    ماه اگر بی تو برآید به دو نیمش بزنند

    دولت احمدی و معجزه سبحانی

    جلوه بخت تو دل می‌برد از شاه و گدا

    چشم بد دور که هم جانی و هم جانانی

    برشکن کاکل ترکانه که در طالع توست

    بخشش و کوشش خاقانی و چنگزخانی

    گر چه دوریم به یاد تو قدح می‌گیریم

    بعد منزل نبود در سفر روحانی

    از گل پارسیم غنچه عیشی نشکفت

    حبذا دجله بغداد و می ریحانی

    سر عاشق که نه خاک در معشوق بود

    کی خلاصش بود از محنت سرگردانی

    ای نسیم سحری خاک در یار بیار

    که کند حافظ از او دیده دل نورانی

تفسیر فال حافظ :

بسیار خوش اقبالید و اراده ی بسیار قوی دارید. معجزه ای در زندگیتان رخ می دهد که مایه ی تعجب همگان می شود. یادتان باشد رمز موفقیتان سعی و کوشش است. به سفر معنوی کربلا می روید که در آنجا دل سرگشته شما ارام می گیرد و چشم و دلتان روشن می شود.

فال حافظ با تعبیر دقیق متولدین بهمن

غزل شماره: ۱۹

    ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

    منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

    شب تار است و ره وادی ایمن در پیش

    آتش طور کجا موعد دیدار کجاست

    هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد

    در خرابات بگویید که هشیار کجاست

    آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

    نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست

    هر سر موی مرا با تو هزاران کار است

    ما کجاییم و ملامت گر بی‌کار کجاست

    بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش

    کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست

    عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو

    دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست

    ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی

    عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست

    حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج

    فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست

تفسیر فال حافظ :

گم کرده ی خود را پیدا می کنی. وعده ی دیدار نزدیک است. هوشیار باش. خبر خوبی به تو خواهند داد. با مشکلات بجنگ و از بخت خود گله نداشته باش بعد از هر تاریکی روشنایی هست . سعی کن عقلت بر قلبت غلبه داشته باشد. با این حال فکر نکن همه ی خوبی ها در تو جمع شده و عاری از هرگونه بدی هستی.

فال حافظ پیشگویی متولدین اسفند

غزل شماره: ۷۷

    بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت

    و اندر آن برگ و نوا خوش ناله‌های زار داشت

    گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست

    گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت

    یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض

    پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت

    در نمی‌گیرد نیاز و ناز ما با حسن دوست

    خرم آن کز نازنینان بخت برخوردار داشت

    خیز تا بر کلک آن نقاش جان افشان کنیم

    کاین همه نقش عجب در گردش پرگار داشت

    گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن

    شیخ صنعان خرقه رهن خانه خمار داشت

    وقت آن شیرین قلندر خوش که در اطوار سیر

    ذکر تسبیح ملک در حلقه زنار داشت

    چشم حافظ زیر بام قصر آن حوری سرشت

    شیوه جنات تجری تحتها الانهار داشت

تفسیر فال حافظ :

از اینکه اگر پیروز نشوی می ترسی و مدام در حال رنجیدن هستی تا رنج نبینی به مقصود نمی رسی. اگر قرار باشد با نبودن درد و مشقت وصل حاصل شود، نتیجه ی کار برایت لذت بخش نخواهد بود و در راه رسیدن به مقصود امکان از دست دادن مال و آبرو نیز می باشد.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: