تست هوش | تست هوش و معما

تست هوش | زیر 10 ثانیه کلمه متفاوتو پیدا کنی نابغه ای

اگر ادعا دارید چشمانی تیزبین و عقابی دارید حرف V را پیدا کنید؟

تست هوش | زیر 10 ثانیه کلمه متفاوتو پیدا کنی نابغه ای
کدخبر : 11466
آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: