فال تاروت | فال تاروت صغیر روزانه

فال تاروت صغیر روزانه 10 اسفند ماه | فال تاروت صغیر روزانه 10 اسفند ماه چه چیزی نشان میدهد؟

فال تاروت صغیر روزانه خود را در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

فال تاروت صغیر روزانه 10 اسفند ماه | فال تاروت صغیر روزانه 10 اسفند ماه چه چیزی نشان میدهد؟
کدخبر : 10371
پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

از گذشته فال تاروت را وسیله‌ای برای پیشگویی قلمداد می‌کنند. فال تاروت از ۴ دسته خال که هر کدام شامل ۱۰ کارت شماره دار (از آس تا ۱۰) و ۴ کارت تصویر دار است، تشکیل می‌شود. فال تاروت  دارای ۲۱ خال حکم متمایز ویک کارت به نام «دلقک» نیز می‌باشد. کارت‌های خال فال تاروت  در واقع معادل کارت‌های شاه، بی بی و سرباز  پاسور است. در ادامه میتوانید فال تاروت روزانه خود را در سایت گشتنی نیوز بخوانید.

فال ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین فروردین

متن فال:

کارت شما: شاه جام جهت مخالف

مردی که احساسات خود را بروز نمی دهد. حیله گر. کلاش. خشن

فال ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین اردیبهشت

متن فال:

کارت شما: دو جام

رابطه جدید، دوستی

فال ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین خرداد

متن فال:

کارت شما: چهار شمشیر

عقب نشینی، انزوا، تغییر

فال ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین تیر

متن فال:

کارت شما: ملکه (بانو) جام

عقل سلیم، ذات خوب

فال ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین مرداد

متن فال:

کارت شما: پنج عصا جهت مخالف

امکانات شغلی جدید. پیروزی پس از مشقات فراوان. سخاوت

فال ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین شهریور

متن فال:

کارت شما: هفت ستاره جهت مخالف

سرمایه گذاری غیر مفید. کار شدید بدون کسب بهره. بی صبری.دلهره. عدم امنیت مالی. ورشکستگی

فال ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین مهر

متن فال:

کارت شما: شش چوب دست

پیروزی، موفقیت، دوستی

فال ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین آبان

متن فال:

کارت شما: هشت شمشیر جهت مخالف

توانایی کنترل وضعیت. امکانات جدید. ازادی. شروعی جدید

فال ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین آذر

متن فال:

کارت شما: دلاور جام جهت مخالف

یک شخص غیر قابل اعتماد. نیرنگ. خیانت. بیهودگی. سکون

فال ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین دی

متن فال:

کارت شما: سه ستاره جهت مخالف

موقعیت های از دست داده شده. تلاش های بیهوده.عدم فعالیت همراه با توقعات زیاد

فال ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین بهمن

متن فال:

کارت شما: هشت شمشیر جهت مخالف

توانایی کنترل وضعیت. امکانات جدید. ازادی. شروعی جدید

فال ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین اسفند

متن فال:

کارت شما: شاه (حاکم) شمشیر

شجاع، بیش از حد محتاط، رهبر خردمند

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: