تست هوش | تست هوش و معما

تست هوش | زیر سه ثانیه پاندای مهربونو بین نیروهای نظامی پیدا کن

در این تست پاندارا در میان نیروهای ضربتی زیر پیدا کنید.

تست هوش | زیر سه ثانیه پاندای مهربونو بین نیروهای نظامی پیدا کن
کدخبر : 10310
آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: