تست هوش | تست هوش و معما

تست هوش | درصد کمی از آدما میتونن تشخیص بدن این صحنه قتله یا خودکشی

زیر ده ثانیه تشخیص بدید این صحنه قتله یا خودکشی.

تست هوش | درصد کمی از آدما میتونن تشخیص بدن این صحنه قتله یا خودکشی
کدخبر : 10030
پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

پاسخ تست:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

قتله چون مقتول چپ دسته به این دلیل که تلفن رو با دست چپ برمی داره ولی اسلحه افتاده سمت راست. دفتر هم بهم ریخته اس

قتله . اگه طرف میخواست خودکشی کنه .خب تیر تو سرش خالی میکرد نه قلبش

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر: